Motywy

Porównaj funkcjonowanie motywu szatana w wybranych utworach literackich różnych epok.

?(...) o wielkiej rzeczy traktować dzisiaj będziemy ? a może zresztą nie wielkiej wcale, co mówię, pewnie, że niewielkiej, małej, maleńkiej, najmniejszej na świecie, to jasne, bo jeśli Stwórca jest największy, to ten, co najbardziej mu się sprzeciwia, musi być najmniejszy, najmniejszy, dobrze mówię, a więc nie o żadnej wielkiej rzeczy mówimy, ale o zupełnie maleńkiej, o najmniejszej, o tym, co jest prawie nic, prope nihil, właśnie dlatego, że najbardziej Bogu przeciwny? ? tak właśnie o szatanie mówi polski filozof Leszek Kołakowski.

Porównaj motywy zbrodni Makbeta i Raskolnikowa

Motyw zbrodni jest chyba najchętniej obok motywu miłości poruszanym tematem, zarówno przez literaturę, jak i inne dziedziny sztuki. Każdy zbrodniarz ma swoje motywy, którymi się kieruje, tak więc stanowi to doskonałą pożywkę dla literatury psychologicznej zajmującej tropieniem tajemnic ludzkiej psychiki.

Postacie biblijne i mitologiczne jako wartości uniwersalne.Przedstaw na wybranych przykładach.

a Znamy wiele postaci biblijnych a także mitologicznych, które przekazują nam jakieś archetypy czyli wzorce. W naszej kulturze jest wiele wartości uniwersalnych czyli ponadczasowych, ukazujących się w Biblii i Mitologii były one jednym z najczęstszych źródeł inspiracji artystów różnych epok. Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.

Pozytywna przemiana z nikczemnika w człowieka uczciwego. Zanalizuj zagadnienie, wykorzystując przykłady literackie z różnych epok

I. WPROWADZENIE:
Przemiana wewnętrzna to gruntowna zmiana sposobu zachowania, myślenia. Przemiana wewnętrzna jest procesem znanym nam wszystkim, gdyż większość z nas zetknęło się z nią. Przemiana człowieka wynika ze zmienności natury ludzkiej, zmienia się każdy w każdym wieku, często tego niezaóważając gdyż w niektórych przypadkach jest to proces bardzo powolny a w innych przemiana następuje dość szybko.

Prezentacja Motyw tańca i jego funkcja w utworze literackim. Przedstaw na wybranych przykładach utworów z różnych epok

I. Literatura podmiotu:
· Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Czytelnik, Warszawa 1984
· Przerwa – Tetmajer Kazimierz, Melodia mgieł nocnych [w:] Liryki, str. 88, Algo, Toruń 2004
· Wyspiański Stanisław, Wesele, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973
· Mrożek Sławomir, Tango, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1984

II.