Sport

Real Madryt

REAL MADRYT - NAJLEPSZY KLUB XX WIEKU

6 marca 1902 roku powstał Madrid Futbol Club, od 1920 roku funkcjonujący jako Real Madryt. W ubiegłym roku najsławniejszy klub piłkarski świętował stulecie istnienia. Przez FIFA został oficjalnie uznany najlepszym klubem XX wieku. Teraz Królewscy przeżywają okres prosperity.

Styl motylkowy - delfin

Styl motylkowy – delfin

Styl motylkowy (skrótowo: motylek), nazwa stylu pływackiego, zwanego również delfinem. Charakterystyczne dla tego stylu jest jednoczesne wyrzucenie nad wodę obu rąk i „odbijanie” się nogami. Na jeden ruch przypadają dwa odbicia nogami. Styl motylkowy uważany jest za najtrudniejszy z czterech podstawowych stylów pływackich.

Rodzinny program rekreacyjny

Rekreacja jest coraz częściej wykorzystywana przez rodziny jako sposób spędzania wolnego czasu środek wychowywania dzieci w rodzinie. Wspólne przebywanie w czasie wolnym jest doskonałym sposobem na integrację rodziny, przekazanie w warunkach zabawy wartości wychowawczych i specyficznych umiejętności w zakresie gier, zabaw ruchowych, i inicjacja sportu.

Rola i funkcje tańca

Rola i funkcje tańca

Znanych jest wiele definicji tańca:
• układ ruchów i gestów człowieka uporządkowanych w czasie (rytm) i przestrzeni (kompozycja), wykonywanych zwykle przy akompaniamencie muzyki;
• zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką.

Rola i zadania zawodnika przyjmująco-atakującego

ROLA I ZADANIA ZAWODNIKA PRZYJMUJĄCO-ATAKUJĄCEGOW pracy tej chciałbym opisać rolę na boisku i konkretne zadania zawodnika przyjmująco-atakującego, czyli tzw. „lewego”. Jest to niezwykle ważna i odpowiedzialna pozycja w drużynie.

Podstawowym zadaniem zawodnika przyjmująco-atakującego jest przyjęcie zagrywki zespołu przeciwnego, to on bierze na siebie odpowiedzialność dobrego odbioru zespołu.