Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ściąga z wykładów i ćwiczeń :)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Praca w załączniku
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
KOŚCI.

Odcinki kręgosłupa:
1.szyjny-7kręgów(C1-C7)
2.piersiowy-12kręgów(Th1-Th12)
3.lędźwiowy-5kręgów(L1-L5)
4.guziczny-3/4kręgi(Co)
5.krzyżowy-5kręgów(S1-S5)

Odcinek szyjny.
-rozdwojony wyrostek kolczysty
-wyrostki poprzeczne zawierają otwory dla tętnic szyjnych
-C1 atlas(kręg szczytowy, dźwigacz)
-C2 axis (kręg obrotowy)-posiada ząb kręgu obrotowego służący do połączenia stawowego z C1
-C7 kręg wystający

Odcinek piersiowy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
KLASYFIKACJA POLUTANTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA
1. Toksyczność substancji chemicznych
Substancja toksyczna (substancja szkodliwa) jest to taka substancja chemiczna, która posiada zdolność wywołania szkodliwych efektów – uszkodzeń w organizmach żywych,
w tym u człowieka. Możliwość wystąpienia efektu działania toksycznego jest zależna od działającej dawki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Krew jest płynem ustrojowym, wchodzący w skład tkanki łącznej, której istota międzykomórkowa jest płynna.Objętość krwi dorosłego człowieka wynosi około 5-6 litrów, co stanowi średnio 6-8 % masy ciała. Składa się z części płynnej, czyli osocza (plazma) i składników komórkowych. Składniki komórkowe to krwinki: czerwone i białe oraz płytki krwi.