Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dialog - jest to sposób porozumiewania się z drugą osobą polegający na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi. Dialog może być w wielu formach, m.in. pisanej, mówionej, sms-owej.

Atrybut - charakterystyczna cecha kogoś lub czegoś wyróżniająca ją z pośród innych, będąca jej znakiem rozpoznawczym

Język - to jeden ze sposobów porozumiewania się.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sabotaż- deorganizowanie pracy przez umyślne uchylanie się od niej lub świadome, wadliwe wykonywanie jej przez uszkadzanie, niszczenie środków produkcji, działanie mające na celi przeszkodzenie w realizacji jakiegos planu.

Dywersja- działanie wojenne polegające na odwróceniu uwagi wroga, najczęsciej z uzyciem broni.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sceptycyzm - doktryna przecząca możliwości uzyskania jakiejkolwiek wiedzy wiarygodnej i uzasadnionej, albo wątpiąca o wartości ludzkiego poznania; metoda powstrzymywania się od sądu, systematycznego wątpienia albo destrukcyjnego krytycyzmu w stosunku do wszystkiego albo do pewnych określonych spraw.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Krytykuje ukazane zjawiska poprzez ich osmieszenie. Tematem satyry mogą być wady i sposob zycia ludzi; wyolbzymia niektore elementy; prezentuje postacie w krzywym zwierciadle- tworzy karkatury typow ludzkich.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Myślę, że jestem bardzo dobrym przyjacielem.Chętnie pomagam innym, jestem życzliwy i otwarty na problemy innych. Zawsze można liczyć na moją pomoc, nawet wtedy, gdy po raz setny tłumaczę komuś jakiś problem matematyczny, a on dalej nic nie rozumie. Czyli jestem też anielsko cierpliwy.
Zawsze można na mnie polegać.