Postawy Narodowe Na Świecie

Postawy Narodowe
-Na Świecie

Na ziemi wytworzyło się dużo postaw narodowych, i tych lepszych i tych gorszych względem dobra państwa, życia ludzkiego, i wszelkich dóbr. Postawy te bardzo często mieszają się z prawem... Wiadomo, czasem je łamiąc, dyskryminując ludność, a czasem nie-zgadzając się na wszystkie warunki postawione przez dany kraj. Postawy narodowe mają różne ideologie, własne prawa i związane z nimi działania i co najważniejsze-często działają w różnorakich ugrupowaniach... Dlatego chciałem kilka właśnie takich postaw przedstawić, będą to te najpowszechniejsze postawy...
Pierwszą postawą będzie;

-PATRIOTYZM-(łac. patrio = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. To wypełnianie obowiązków konstytucyjnych i obowiązków narzucanych przez państwo. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm to stawianie dobra kraju ponad interes osobisty, a nawet rezygnacja z prywatnych korzyści. Wynika on z więzi społecznej i emocjonalnej z narodem, kulturą i tradycją. Wiąże się także z poszanowaniem innych narodów i ich kultury. Postawa ta bardzo sprzeciwia się nacjonalizmowi oraz szowinizmowi, Tłumaczy się to tym, że patriotyzm odróżnia się otwartością na inne narody, uznaniem ich prawa do suwerenności i niepodległości. Co więcej, patriotyzm zazwyczaj opiera się na pojęciu obywatela i na rozumieniu narodu w sensie kulturowo-politycznym, podczas gdy idee nacjonalistyczne często pojmują naród jako przede wszystkim etniczną wspólnotę krwi. Bardziej trafne jest przedstawianie patriotyzmu jako antytezy przede wszystkim szowinizmu, ponieważ oba pojęcia są związane z uczuciami, pierwsze z miłością do własnego narodu, drugie z nienawiścią do innych. We współczesnym świecie, szczególnie w XXI w. postawa ta jest w niektórych krajach zapominana przez to że wypierają ją inne postawy. Poprzez wojny i różne konflikty zbrojne cenione są tylko postawy o podłożu politycznym lub religijnym(walczą o rozpowszechnianie swoich ideologii) ." Dzieckiem" postawy o podłożu religijnym ,może być fanatyka wyznawcy Islamu, którzy za nic mają dobro innych, walcząc tylko o swoje racje... przypomnijmy- Fanatyzm (łac. fanaticus - zagorzały, szalony) – postawa oraz zjawisko społeczne polegające na ślepej i bezkrytycznej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub społecznych.

Related Articles