Potrzeby ludzkie.

1.Co to są potrzeby ludzkie?
Potrzeby ludzkie są to pragnienia chęci odczucia które człowiek stara się zaspakajać.

2.Jakie mamy rodzaje potrzeb?
a) Istnieją potrzeby naturalne i wyższego rzędu.
Naturalne to:
picie wody
ubranie
zjedzenie posilku
sen
Wyższego rzędu to:
wyjazd na wycieczkę
posiadanie modnej kurtki
miłość do . ..
przyjaźń z kolegą
wybudowanie domu jednorodzinnego
powołanie stowarzyszenia
nagrody za dobre wyniki w nauce
pochwała od mamy
b) określ rodzaj potrzeb
uczenie się – potrzeba wyższego rzędu, teraźniejsza, realna, społeczna, nieograniczona, odnawialna
sen – potrzeba naturalna, powtażalna, codzienna, realna, jednostkowa, ograniczona, odnawialna
jedzenie – potrzeba naturalna, teraźniejsza, realna, ograniczona, odnawialna
gra na komputerze – potrzeba wyższego rzędu, teraźniejsza, realna, nieograniczona, odnawialna, jednostkowa.
3.Jakie mamy rodzaje produktów zaspokajających potrzeby ludzkie.
Surowce np.(warzywa, owoce)
materiały np.(tkaniny, papier)
wyroby np.(spodnie, buty, płaszcze)
towary np.(mleko, napoje)
usługi zaspokajające potrzeby bezpośrednio np.(fryzjerstwo, solarium)
usługi współtworzące wyroby np.(transport surowców, towarów)

4.Produkty zaspakające potrzeby ucznia.
Autobus
książki
łwaki
krzesła
artykuły piśmienne
odzież sportowa
tablica
wyroby papiernicz

Related Articles