Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ja za tą prace dostałam 5 :)
więc wszystko co tam jest, jest dobrze :)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel, w którym umieszcza się dane oraz wykonuje się obliczenia i operacje. ( np. analizy danych ).
2.Budowa arkusza kalkulacyjnego.
Dokument arkusza kalkulacyjnego składa się z arkuszy. Każdy arkusz jest jedną tabelą składającą się z wierszy i z kolumn.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jest To Baza danych pod tytułem SZKOŁA w ktorej są zrobione tzn. gotowe do uzycia prace - tabele
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Baza Danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określone sposób w strukturach odpowiadających założeniem modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia tych danych. Program taki nazywany jest "System zarządzenia baz danych" (ang. Data Base Management System, DSMS).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
BAZA DANYCH

Baza danych – jest to strukturalna organizacja zbioru danych która określa podział zbioru na stałe elementy zwane rekordami oraz system łączenia, dopisywania i wyszukiwania danych.
Pojęcie bazy danych często używa się wymiennie z określeniem system baz danych.