Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Od zarania dziejów ludzkości towarzyszy motyw fatum. Według Słownika Mitów i Tradycji Kultury Władysława Kopalińskiego termin ten oznacza nic innego jak przepowiedziane, zrządzone przez bogów przeznaczenie, nieszczęście. Starożytni Grecy wierzyli, że człowiek ma z góry przypisany los, bieg wydarzeń w życiu, którego w żaden sposób nie da się uniknąć.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
"A kim jest człowiek" Hi 7, 11

Biblia jest dla chrześcijan i żydów cennym źródłem mądrości religijnych i prawd życiowych. Często poszukują w niej odpowiedzi na różne pytania, na przykład o to, jak wygląda człowiek w oczach myślicieli, proroków, czy też samego Boga. Oto dwie teorie, które można znaleźć w tekstach Starego Testamentu
Opis biblijnego Hioba przedstawia człowieka jako najemnika, niewolnika, który uważa, że jego ciało stanowi właśnie największy ciężar i źródło bólu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Każdego dnia słyszymy o nowych tragediach. Pasażerowie samolotu giną w niewyjaśnionych okolicznościach, ludzie w zamkniętej windzie spadają z najwyższego piętra, ginąc na miejscu. Będąc stale bombardowanymi straszliwymi doniesieniami, rodzi się w nas wątpliwość: kto zgotował nam taki los? Czy to rzeczywiście ludzie mają wpływ na swoje życie, czy też rządzi nami przeznaczenie? Przeznaczenie nieuchronne, od którego nie uciekniemy w żaden sposób, przeznaczenie, które zada nam ból i przysporzy wielu cierpień? Czy jesteśmy tylko zabawkami wielkich mocy boskich?
W „Królu Edypie” Sofoklesa, tytułowy bohater jako niemowlę zostaje wyniesiony w góry.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dlaczego późniejsze epoki nawiązywały do Biblii?
Biblia jest księga ponadczasową, to znaczy, że wszystkie jej treści były, są i zawsze będą aktualne. Wiara i religia były w każdej epoce inaczej postrzegane. Nawiązywania do Biblii miały różny charakter, np. Henryk Sienkiewicz w swojej nagrodzonej Nagrodą Nobla powieści „Quo Vadis”, ukazuje nam męczeństwo i cierpienia chrześcijan w starożytnym Rzymie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przypowieść- inaczej parabola, jest to gatunek narracyjny o charakterze moralistycznym. Przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne. Ze względu na swe cechy jednostkowe, służą do wypowiedzenia uniwersalnych prawd moralnych, religijnych i filozoficznych. Przypowieść zestawia dwie rzeczywistości.