Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
To był bardzo dziwny dzień, nawet teraz nie mogę uwierzyć w to, co się wtedy się stało. Było przepiękne, słoneczne i ciepłe lato. Wraz z mamą pojechałam na wakacje do Grecji, gdyż bardzo marzyłam by zobaczyć kraj, w którym pozostało wiele pamiątek po czasach starożytnej świetności i ze względu na wspaniałe mity o dawnych bogach i herosach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Mity to opowieści wyrażające i organizujące wierzenia dawnej społeczności, stanowiące składnik kultury starożytnych. Podania te wyjaśniały niezrozumiała zjawiska przyrodnicze. Wyrażały ludzkie emo-
cje: lęk, strach, radość. Tłumaczyły jak powstał świat, bogowie, ludzie. Określały relacje między nimi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W „Antygonie” Sofoklesa ukazany jest konflikt między Antygoną a Kreonem. Czy jest nadal aktualny? Myślę, że tak i to z wielu powodów. Realia przedstawione w „Antygonie” są bardzo uniwersalne, ponadczasowe.

Konflikt między Antygoną a Kreonem jest nadal aktualny, ponieważ jest to konflikt między władzą a jednostką.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Temat : Biblia i poeta o mądrości ? we fragmencie Księgi Mądrości w tłumaczeniu Czesława Miłosza i w Wierszu Zaklęcie Czesława Miłosza

Mądrość. Ludzie od tysiącleci dążą do jej zgłębienia. Aby to osiągnąć przez całe swe życie studiują filozofię, czytają książki, kształcą się. Poznajemy ją już od najmłodszych lat, zaznajamiamy się z nią i odkrywamy jej piękno.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Hiob i Abraham byli osobami, które Bóg obdarzył wielką łaską.

W wieku dziewięćdziesięciu lat, Abrahamowi urodził się upragniony syn. Hiob również zawdzięczał Bogu liczne potomstwo oraz wielki majątek. Bóg postanowił ich obu wystawić na próbę, zabierając im to, co mieli najcenniejsze.