Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Aby przekazać ludziom swą naukę, Jezus używał prostych przykładów - krótkich opowiastek, które ilustrowały głębszą myśl. I taki właśnie gatunek nazwano przypowieścią (parabolą). Jej fabuła jest tylko pretekstem do ukazania ukrytyh, uniwersalnych prawd.

Przypowieść o synu marnotrawnym
W pierwszej chwili może wzburzyć: oto syn, który odszedł, stracił majątek, powrócił skruszony i został przyjęty przez ojca z otwartymi ramionami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Starożytność. Epoka, która poprzez liczne dzieła wywiera ogromny wpływ na wiele dziedzin życia. Epoka, na której bazują dzisiejsi artyści, malarze, rzeźbiarze, aktorzy. A jednak pojawia się pytanie. Czy ideały propagowane w eposach starożytnych mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie trzeba zacząć od ideałów tego okresu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
WSTĘP

Na początku pragnę przypomnieć, co to jest kultura. Otóż kultura jest to całokształt materialnego i duchownego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Antyczna tragedia.
Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy VII a VI w. p.n.e., odziani w skóry koźle pasterze śpiewali już utwory specjalnie na ten cel układane przez poetów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Historia Hioba, który mimo swojego niezawinionego cierpienia nie odwrócił się od Boga, nie sprzeciwiał się losowi i ostatecznie został za to nagrodzony pokazuje, że nie warto buntować się przeciwko cierpieniu. Czy rzeczywiście jednak taki bunt pozbawiony jest dla nas sensu?
Hiob jest uznawany za idealnego chrześcijanina, który według mnie może istnieć tylko w przypowieści – w naszym realnym, ziemskim świecie nie ma ludzi idealnych, toteż właściwie nikt nie ma szans, by postępować całe życie tak jak Hiob.