Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
odmiany

rzeczownik
-przypadki
-liczby
czasownik
-osoby
-liczby
-rodzaje
-tryby
-strony
-aspekty
przymiotnik
-przypadki
-liczby
-rodzaje
(+stopniowanie)
przysłuwek-nieodmienna część mowy
liczebnik:
główny(ile,ilu)
-przypadek
-rodzaj
porządkowy(który,która z kolei)
-przypadek
-liczba
-rodzaj
zbiorowe(ilu,np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Rzeczownik - oznacza przedmioty, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrody, pojęcia, czynności i cechy. Odmienia się przez przypadki (tzw. deklinacja), liczby (liczba pojedyncza i mnoga) i rodzaje (męski, żeński, nijaki).
Przypadki:
Mianownik (M) - Kto? Co?
Dopełni

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czasownik-osoby, liczby, czasy, tryby i strony
Tryb:
-orzekający -rozkazujący - przypuszczający
1.rysuję 1.czekaj 1.pisałbym, pisałabym
2.rysujesz 2.niech czeka 2.pisałabyś, pisałbyś
Strony:
-czynna: podmiot jest wykonawcą czynności
-bierna: to osobowa forma czas.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Czasownik - os,l,cz,r,tr,str,dk/ndk, zrobił-3os,l.poj,r.m,tr orz,str czyn,cz prze,dk
2. Rzeczownik - kto?co? żywotne(koń),nieżywotne(gruszka),własne(Wisła),pospolite(facet),osobowe(facet),
3. nieosobowe(kaczka), przyp,l,r, Bogdanami – N.l.mn r.m żyw,wł,os
4. Przymiotnik - jaki?odmiana jak rzeczownik, stopniuje się, przyp,l,r, głupimi(Bogdanami) N.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
CZĘŚCI ZDANIA:
Konieczną częścią zdania jest orzeczenie.
Oznacza ono czynność, stan lub właściwość podmiotu.
Odpowiada na pytania: co robi podmiot?, kim jest?, jaki jest?, co się z nim dzieje?
Janek pisze.
Jedźmy na wycieczkę.
Olek jest uczniem.
Mama jest dobra i czuła.