Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wstęp

Historie dziewcząt chorych na którąś z tych chorób wypełniają ostatnio strony młodzieżowych gazet. To bardzo poważne choroby, prosta droga do łoża śmierci.
Anoreksja i Bulimia mają jednak podłoże psychiczne i zaczynają się głęboko w umyśle dziewczyny.

Przyczyny
Obie choroby są ze sobą spokrewnione i stanowią przeciwne bieguny zaburzeń łaknienia, które uwarunkowane są tymi samymi przyczynami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
JADŁOWSTRĘT
(Anoreksja)

Jadłowstręt psychiczny zaczyna się najczęściej w początkowym okresie dojrzewania, kiedy młoda dziewczyna jest przekonana o własnej otyłości. Dziewczęta dotknięte ta chorobą są zazwyczaj ambitne, posłuszne, uważane za wzorowe córki. Niektórzy psychiatrzy uważają, że jedzenie staje się jedyną strefą życia, które mogą same kontrolować.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czynnikiem który w połączeniu z określonymi cechami indywidualnymi dziecka może stanowić powód wystąpienia anoreksji jest środowisko rodzinne.
Nieprawidłowy system rodzinny naraża na rozliczne stresy wszystkich jej członków , w szczególności zaś dzieci które w zależności od konstrukcji psychicznej i stabilności emocjonalnej różnie na nie reagują.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zaburzenia odżywiania występują pod dwiema postaciami: jadłowstrętu psychicznego - zwanego anoreksją (anoreksja nerwowa), oraz żarłoczności psychicznej - zwanego bulimią (bulimia nerwowa). Obydwie postacie są groźne dla zdrowia, a nawet życia chorej osoby.

Jadłowstręt psychiczny, czyli anoreksja, jest to choroba o podłożu psychicznym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Poważnie brzmiące terminy medyczne, które coraz częściej spotkać można w prasie wcale nie zawsze poświęconych medycynie.

To nazwy chorób, których nie jest do końca poznana. Ich leczenie jest długie i wymaga współpracy wielu specjalistów takich jak internista, endokrynolog, psychiatra i psycholog.