Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ruth Benedict
Wzory Kultury
Przełożył Jerzy Prokopiuk
SPIS TREŚCI
Nauka o zwyczajach
Różnorodność kultur
Integracja kultury
Indianie Pueblo z Nowego Meksyku
Dobu
Północno-zachodnie wybrzeże Ameryki
Istota społeczeństwa
Jednostka i wzór kultury
WSTĘP
W ciągu naszego stulecia pojawiło się i rozwinęło wiele nowych sposobów podejścia do problemów antropologii społecznej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Strukturalizm

Prekursorzy:

Ferdynand De Saussure i semiotyka
przedmiotem jego zainteresowania są reguły i konwencje organizujące język (language) a nie przypadku jego użycia z życiu codziennym (parole)
diachroniczne i synchroniczne badanie języka
relacje syntagmatyczne i asocjacyjne (paradygmatyczne) ? to pierwsze relacje w obrębie zdania, to drugie to skojarzenia np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Motto:
„Istnieje wiele zabawnych rzeczy na świecie. Wśród nich wyobrażenie
białego człowieka, że jest mniej dziki od innych dzikusów” MARK TWAIN

Antropologia kultury – zagadnienia podstawowe (zakres, dziedziny, metody, podstawowe pojęcia i paradygmaty)

Antropologia kulturowa jako nauka – kłopoty pojęciowe
Nauka o człowieku, czyli jego funkcjonowanie biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe

(1) nauka o człowieku jako wytwórcy kultury
definicja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ANTROPOLOGIA KULTUROWA ? WYKŁADY

SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE
1.KULTURA I CYWILIZACJA
2.CZŁOWIEK A KULTURA
3.TECHNIKA A KULTURA
4.TECHNIKA A INFORMATYKA
5.TRUDNOŚCI OKREŚLENIA POJĘCIA KULTURA TECHNICZNA
6.POJĘCIE KULTURA TECHNICZNA W LITERATURZE
7.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dlaczego maklerzy z Manhattanu noszą czerwone szelki? Dlaczego Indianie Bororo twierdzą, że są czerwonymi papugami? Dlaczego żołnierze myślą, że obrzęd "fali" jest w ich życiu niezbędny? Dlaczego co drugi Polak uważa, że "za komuny było lepiej"? Takie pytania - te pozornie błahe i te poważne - stawia dyscyplina, która wyróżnia się tym, że ciągle istnieją spory nad jej definicją, problematyką a nawet nazwą.