Socjologia

Makrostruktury Społeczne Zagórski

:-) W załącznikach :-)

Kontrola przyrostu naturalnego

Gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie w
W ostatnim czasie wywołuje niepokój związany z możliwymi konsekwencjami przeludnienia .Wielu specjalistów uważa ,że kontrola przyrostu naturalnego jest konieczna , aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu życia na Ziemi.
Przeludnienie ma miejsce ,gdy na świecie lub jego części mieszka zbyt wielu ludzi ,aby zasoby naturalne danego regionu mogły zaspokoić ich potrzeby.

Koncepcje doskonałej wspólnoty w myśli Platona

Już od czasów starożytności życie społeczne i polityczne w państwach stwarzało zapotrzebowanie na rozwój myśli filozoficznych i społeczno politycznych. Już wtedy demokracja ateńska i grecka próbowały niestety bez powodzenia głosić równość praw wszystkich wolnych obywateli. Jednak preferowane były klasy najbogatsze i to stało się miernikiem wartości klas.

Konformizm

I. Potoczne rozumienie konformizmu:

Konformizm nie jest uważany za poprawną postawę społeczną. W rozumieniu potocznym konformista to osoba bez własnego zdania, która dla pewnych korzyści podporządkowuje się okolicznościom i władzy, nie potrafi więc samodzielnie ocenić sytuacji lub dojść do konstruktywnych wniosków.

Konflikty

KONFLIKTY SPOŁECZNE. Konflikt powstaje dopiero, kiedy formy opozycji i niezgody utrwalają się i wywołują skutki społ.. KONFLIKT( def.obiektywistyczna)polega na zderzaniu się działań społecznych mający wspólny obiekt, ale wykluczający się nawzajem pod względem roszczeń wobec tego obiektu. KONFLIKT( def.