Socjologia

Materiały do egzaminu.

Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki, jak i relacje między ludźmi (np.

Mass media w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży

Mass media w procesie socjalizacji
"Masmedia - to wszelkiego rodzaju materiały, przedmioty, urządzenia, programy przekazujące informacje od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatów i uruchamiające różne rodzaje aktywności odbiorców: intelektualną, emocjonalną, werbalną, manualną. Do mediów zaliczamy więc podręczniki, czasopisma, obrazy na planszach i na ekranie, filmy video, radio telewizję, komputery, programy multimedialne, Internet" (W.

Manipulacje społeczne

Manipulacje społeczne

manipulacja ż I, DCMs. ~cji; lm D. ~cji (~cyj)
1. «ręczne wykonywanie jakiejś czynności, czynność wykonywana ręcznie, zwłaszcza czynność wymagająca precyzji, zręczności i umiejętności»
Skomplikowane manipulacje przy naprawianiu telewizora.
Niebezpieczna manipulacja przy kontakcie.

Manipulacja w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w 2005 r.

MANIPULACJA W WYBORACH PARLAMENTARNYCH I PREZYDENCKICH W POLSCE W 2005 r.

"Świat jest teatrem, a aktorami ludzie? 1) Szekspir pisząc te słowa ? że tak naprawdę całe długie ludzkie życie to tylko jedno przedstawienie, zawsze będące czymś trochę na pokaz, dla widowni, odgrywane przez aktora który ma świadomość, że jest obserwowany.