Programowanie

Opis Worda

Edytor tekstu Microsoft Word jest jednym z programów należących do pakietu biurowego Microsoft Office . Służy do tworzenia dokumentów tekstowych, które mogą zawierać tabele, wykresy, rysunki, równania, oraz inne obiekty występujące
w środowisku Windows. Bardziej zaawansowane funkcje edytora umożliwiają generowanie listów i raportów oraz tworzenie formularzy, stron WWW oraz wysyłanie e-mail.

Oprogramowanie narzędziowe.

Oprogramowanie narzędziowe to jedna z grup programów użytkowych ogólnego zastosowania, która służy do operowania na zbiorach danych określonego formatu:
edytory tekstu tworzą dokumenty tekstowe;
arkusze kalkulacyjne - tabele kalkulacyjne;
systemy zarządzania bazą danych - zbiory baz danych;
pakiety graficzne - zbiory grafiki.

Pakiet Office. Różnice w stosunku do poprzednich wersji, a opłacalność zakupu - REFERAT.

Pakiet Office
Różnice w stosunku do poprzednich wersji

Wprowadzenie

Aktualizacja do Microsoft® Office 2000 znacznie ułatwia i podnosi efektywność realizowanych pomysłów, pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie, oraz znacznie ułatwia dostęp do przechowywanych informacji.

Pierwiastki równania kwadratowego i kilka innych programów w C++


#include
#include
using namespace std;
int main()
{
/* NAIPSZ PROGRAM, KTÓRY POLICZY PIERWIASTKI TRÓJMIANU KWADRATOWEGO A*x2 + B*x + C = 0
O WSPÓŁCZYNNIKACH A, B, C WPROWADZANYCH Z KLAWIATURY. */

float A, B, C, delta, x0, x1, x2;
cout << "Szukamy pierwiastkow rownania postaci: A*x^2 + B*x + C = 0" << endl;
cout << "Wprowadz wspolczynniki trojmianu kwadratowego:" << endl;
cout << "Wspolczynnik A: ";
cin >> A;
cout << "Wspolczynnik B: ";
cin >> B;
cout << "Wspolczynnik C: ";
cin >> C;
cout << endl;

if (A == 0)
{
if (B != 0)
{
cout << "Rownanie ma postac: " << B << "* x + " << C << " = 0" << endl;
cout << "Rownanie jest liniowe i jego rozwiazanie wynosi: " << -C/B;
}
else
{
if (C != 0)
{
cout << "Rownanie ma postac: " << C << " = 0" << endl;
cout << "Rownanie jest sprzeczne.

Podstawy języka C

Są to podstawy języka C. Całość w załączniku