Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Wojna z Rosją:

W II połowie XVIw. Rosja chciała zagarnąć cześć Inflant należących do Rzeczpospolitej. Uzyskałaby wtedy dostęp do Morza Bałtyckiego. Kiedy na tronie zasiadł nowy król elekcyjny Stefan Batory szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Rzeczpospolitej.
* Był on znakomitym wodzem i politykiem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ateizm - pogląd zaprzeczający istnieniu Bogów
Deizm - pogląd, wg którego Bóg stworzył świat lecz nie interweniuje w bieg jego zdarzeń
Empiryzm - pogląd zakładający że najważniejsze w poznaniu jest doświadczenie, rola umysłu jest mniej znacząca
Racjonalizm - pogląd zakładający że możliwość poznania prawdy z użyciem samego rozumu
Liberalizm - pogląd głoszący że wolność i działalność jednostek mają wartość nadrzędną

Wolter (1694 - 1778) - francuski pisarz filozof historyk publicysta.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wszystko w załączniku :)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W załączniku znajdziecie prace w formie pierwotnej, napisana przeze mnie na podstawię notatek z lekcji i podręcznika.

Oświecenie - nazywany wiekiem rozumu okres, w którym przywiązywano wielką wagę do siły rozumu. W związku z docenianiem rozumu odczuwano potrzebę szerzenia oświaty i wpajania w społeczeństwo przekonania o konieczności powszechnej edukacji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Karol VI Habsburg, który panował do roku 1740 dbał o rozwój handlu, zaniedbał jednak kwestie obronności kraju. Ponieważ jego dziedziczką była kobieta, Maria Teresa Habsburg, musiał zadbać by możliwie jak najwięcej krajów europejskich uznało jej prawa dziedziczne, które przyznawał jej sporządzony w roku 1713 dokument znany jako sankcja pragmatyczna.