WOS

Podsumowanie ankiet

Dnia 9 kwietnia br przeprowadziłam ankietę wśród sześciu osób na temat realizacji samorządowych gminy.
Ankietowani są raczej zadowoleni z dostarczania wody. To zadanie otrzymało średnią 4,3. Myślę, że mogłoby być lepiej, ponieważ czasem woda jest brudna lub w ogóle jej nie ma. Jeżeli chodzi o usuwanie odpadów, mieszkańcy naszego miasta uważają, ze to zadanie jest wykonywane raczej dobrze.

Podatek,VAT i Akcyza

Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach.

Podatek Leśny

Podatek leśny

Obowiązujący obecnie podatek leśny jest stosunkowo nową konstrukcją w polskim systemie podatkowym. Wprowadzony z dniem 28 września 1991 roku należy do grupy podatków majątkowych, nominalnych, o charakterze rzeczowym i bezpośrednim zasilających w całości budżet gmin.

Podanie o prace na 6

Krzysztof Duda Kotary 14.05.2008.r.
42-140 Panki
tel. 034 (prefiks) 3179601

Pani Genowefa Brzęczyszczykiewicz
Prezes Firmy Robótek
Ręcznych ?Włóczka?
ul. Drutowa 28
00-099 Jarocin
Szanowna Pani Prezes

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko kierownika działu mody dziecięcej, w dziale robótek ręcznych.

Podanie do szkoły -wzór

PODANIE

Podanie to dokument, który piszemy zawsze wtedy, gdy chcemy coś otrzymać w szkole lub w jakimś urzędzie. Podanie piszemy na dużej kartce papieru podaniowego A4.

Jak pisać podanie?

W lewym górnym rogu wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.