WOS

Proces integracji Polski z Unią Europejską

Proces integracji Polski z Unią Europejską
Polska by móc zintegrować się z Unią Europejską 16 grudnia 1991 roku musiała podpisać umowę
o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi. W umowie zostały określone warunki współpracy na różnych płaszczyznach: politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

Produkcja, rynek, popyt, etapy rozwoju pieniądza, spółki.

Produkcja- to proces w którym powstają nowe produkty i usługi.
Czynniki produkcji:
· ludzie- o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach
· przedmioty pracy- ziemia surowce, półfabrykaty
· środki pracy: maszyny, narzędzia, urządzenia fabryczne
środki pracy i przedmioty pracy łącznie nazywamy środkami produkcji
dobra powstające w procesie produkcji:
· konsumpcyjne- żywność , odzież, mieszkania itp.

Program dydaktyczny,, Życie bez agresji"

PROGRAM
,,Życie Bez Agresji”


„Dobra szkoła to nie taka, w której nic
złego się nie dzieje. Dobra szkoła to
taka, która nie zamyka oczu na problemy”

Zadaniem współczesnej oświaty jest, poza realizacją zadań edukacyjnych, zapewnienie w szczególności wspomagania wychowawczej roli rodziny.

Program związków zawodowych uczniów gimnazjum "Razem łatwiej"

1. Nasz Związek Zawodowy reprezentuje wszystkich uczniów PG w XXX
2. Chcemy aby każdy uczeń bez względu na poziom inteligencji był traktowany na równi z innymi
3. W imieniu wszystkich uczniów domagamy się ogólnie dostępnych zajęć wyrównawczych z każdego przedmiotu
4. Prosimy o przywrócenie kółek zainteresowań i SKS ? ów po godzinach lekcyjnych
5.