Matematyka

Pola i obwody

Pola i obwody figur płaskich
Pole i obwód koła
Pole koła

Po = ? R2

Obwód okręgu (koła)

L = 2 ? R

R - promień okręgu

Pole trójkąta

P? = ? Podstawa ? wysokość

Patrz także Wzór Herona

Pole prostokąta

Pprostokąta = a ? b

Pole kwadratu

Pkwadratu = a2

Pkwadratu = długość boku do kwadratu

Pole trapezu

Ptrapezu = 1/2 ? suma podstaw trapezu ? wysokość trapezu

Pole równoległoboku

Prównogłoboku = a ? h

Prównogłoboku = podstawa ? wysokość

Pole rombu

Prombu = e ? f / 2

Gdzie e, f - dłuższa i krótsza przekątna rombu.

Pola i obwody figur

KWADRAT
P=a^2 lub 1/2d1*d2
Ob=4a

PROSTOKĄT
P=a*b
Ob=2a 2b

TRÓJKĄT
P=1/2a*h
Ob=a b c

ROMB
P=1/2d1*d2
Ob=4a

RÓWNOLEGŁOBOK
P=a*h
Ob=2a 2b

TRAPEZ
P=(a b):2*h
O

Pola i obwody figur płaskich.

Pola i obwody figur płaskich:

Obwód we wzorach oznaczamy: ,,ob.?? . Zaś pole będzie zapisywanie tak : P = ?. .

KWADRAT-
Ob. = 4*a

gdzie: a ? bok kwadratu

Wzór na obwód jest najprostszym wzorem do wytłumaczenia. Kwadrat ma 4 boki równej długości, dlatego mnożymy a przez 4.

Pola powierzchni figur płaskich

Pola kwadratu - a*a
Pole trójkąta - 1/2 * a * h
pole rombu - a*b * 1/2
pole trapeza - [(a+b)*h]/2