Matematyka

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia Algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne powstają przez połączenie symboli literowych oraz liczb znakami działań i nawiasów, np.

4x 2y-3 3a 2b-c 8m-9 2(a b) (x y)

Każde wyrażenie możemy zapisać w różny sposób, wykonując działania na literach, podobnie jak na liczbach , np.

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia Algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne powstają przez połączenie symboli literowych oraz liczb znakami działań i nawiasów, np.

4x+2y-3 3a+2b-c 8m-9 2(a+b) (x+y)

Każde wyrażenie możemy zapisać w różny sposób, wykonując działania na literach, podobnie jak na liczbach , np.

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenie algebraiczne to wyrażenie składające się liter oraz liczb, które są połączone ze sobą znakami działań oraz nawiasami. Za pomocą wyrażeń algebraicznych zapisujemy różne zwroty matematyczne, wzory, twierdzenia oraz równania i nierówności.

Liczbę, literę lub liczby, litery lub liczby i litery połączone znakami działań, nawiasami nazywamy wyrażeniami algebraicznymi.

Wzory skróconego mnożenia

kwadrat różnicy ( a - b )² = a² - 2ab + b²
sześcian sumy ( a + b ) ³ = a³ + 3a²b = 3ab² + b³
sześcian róznicy ( a – b )³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³
kwadrat sumy ( a + b )² = a²+ 2ab + b²
suma sześciany a³ + b³ = ( a + b ) • ( a² - ab + b² )

Własności czworokątów

Własności czworokątów:

PROSTOKĄT:
-wszystkie kąty proste
-przekątne równej długości
-przekątne dzielą się na połowy

KWADRAT:
-wszystkie boki równe
-wszystkie kąty proste
Przekątne są :
-równej długości
-prostopadłe