Matematyka

Własności czworokątów

Własności czworokątów:

PROSTOKĄT:
-wszystkie kąty proste
-przekątne równej długości
-przekątne dzielą się na połowy

KWADRAT:
-wszystkie boki równe
-wszystkie kąty proste
Przekątne są :
-równej długości
-prostopadłe

Zadanie. Podręcznik Matematyka 1, wyd. Gdańskie wydawnictwo oświatowe

Zadanie 7 / strona 22
Przyjrzyj się podanym cenom. Oblicz ile powinny kosztować lody z bitą śmietaną.
Lody z owocami............................2,67
Galaretka z owocami.....................2,45
Galaretka z bitą śmietaną............. 1,68
2.67+1.68=4,35
4.

bryły

Graniastosłupy:
Prostopadłosciany-ma szesc scian. Każda z tych ścian jest prostokatem. Prostopadłościan, ktorego wszystkie ściany sa kwadratami, nosi nazwe sześcian.

W graniastosłupie(prostym) podstawa dolna jest przystająca i równoległa do podstawy górnej, a wszystkie ściany boczne sa prostokatami.

Zamiana jednostek

1km - 1000m, a 1m - 0,001km
1cm - 10dm, a 1dm - 0,1m
1m - 100cm, a 1cm - 0, 01dm
1m - 1000mm, a 1mm - 0, 001

1s - 1/60 min,a 1min - 60s
1s - 1/3600, a 1h - 3600s
1min - 1/60h, a 1h - 60min

1kg - 1000g, a 1g - 0,001kg
1kg - 100dag,

Zamiana jednostek

ZAMIANA JEDNOSTEK

Jednostki długości

1km = 1000 m  1 cm = 0,001km
1m = 100 cm  1 cm = 0,01m
1m = 10 dm  1 dm = 0,1 m
1dm = 10 cm  1 cm = 0,1 dm
1cm = 10 mm  1 mm = 0,1cm

Jednostki masy

1 kg