Matematyka

Wzory na pole objętość wysokość figur oraz brył

Pole kwadratu: a x a
pole prostokata:a x b
pole trojkata: a x h
---------
2
pole trapezu (a+b) x h
--------------
2
pole graniastoslupa: 2 x Pp + Pb
pole ostroslupa: 1
----
3 Pp x H

Wzory skróconego mnożenia

(a+b)2 = a2 + 2ab + b2 - kwadrat sumy
(a-b)2 = a2 - 2ab + b2 - kwadrat różnicy
(a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 - sześcian sumy
(a-b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 - sześcian różnicy
a2-b2=(a-b) * (a+b) - różnica kwadratów
a3 + b3 = (a+b) * (a2 - ab + b2) - sum

Wzory skróconego mnożenia

kwadrat różnicy ( a - b )² = a² - 2ab + b²
sześcian sumy ( a + b ) ³ = a³ + 3a²b = 3ab² + b³
sześcian róznicy ( a – b )³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³
kwadrat sumy ( a + b )² = a²+ 2ab + b²
suma sześciany a³ + b³ = ( a + b ) • ( a² - ab + b² )

Wzory-okrąg wpisany i opisany

Wzory na trapez,wysokość,długość przekątnej kwadratu,okrąg wpisany i opisany na/w trójkącie równobocznym.

Wzór Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy
sumie kwadratów długości przyprostokątnych. Założenie: ?ABC jest prostokątny. Teza: c2 = a2 b2. Odwrotne twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli w trójkącie kwadrat długości jednego boku jest równy sumie kwadratów długości boków pozostałych, to ten trójkąt jest prostokątny.