Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Debata w Sejmie: Andrzej Lepper musi odejść

Andrzej Lepper musi odejść - przekonywała opozycja w trakcie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem PO o odwołanie ministra rolnictwa. Z kolei według przedstawicieli koalicji, w tym premiera, w resorcie nie dzieje się nic, co by uzasadniało wotum nieufności dla Leppera.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
?Dziady? A. Mickiewicza i ?Wesele? Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych.

Z buntu wobec zastanej konwencji literackiej i niezgody na rzeczywistość rodzą się genialne dzieła. Jednakże nawet takie utwory łamiące dotychczasowe schematy muszą nawiązywać do dalszej lub bliższej tradycji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Słowo ?kultura? pochodzi z języka łacińskiego. Kultura często rozumiana jest jako całokształt materialnego i duchowego dorobku społeczeństwa, przez co bywa tym samym utożsamiana ze współczesną cywilizacją. Jan Paweł II, prawdziwy mędrzec tego świata, przypominał swego czasu prawdy, które wypracowała klasyczna filozofia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wszechwładny Kreonie!

Na pewno nie znasz mojego imienia i z pewnością nie jest ono ważne. Wielkiej wagi jest prośba, z którą ośmielam się do Ciebie zwrócić. Chciałbym Cię prosić, Kreonie, byś okazał swoją łaskę i uchronił Antygonę od Twojego gniewu. Wiadomo wszystkim, jakiego sprzeniewierzenia wobec Twojego nakazu się dopuściła.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na poziomie podstawowym :
1. Literatura polska
-Bogurodzica w kontekscie poezji sredniowiecznej
-Jan Kochanowski - piesni i treny ( wybor)
-Jan Andrzej Morsztyn - wybor wierszy
-Daniel Naborowski - wybor wierszy
-Waclaw Potocki - wybor wierszy
-Ignacy Krasicki- wybor wierszy
-Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz , Dziady cz.