Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. do dare dedi datum –dawac
2. doceo docere docui doctum- uczyc kogos
3. scribo scribere scripsi scriptum – pisać
4. erudio erudire erudivi eruditum – byc wyksztalconym, madrym
5. scio scire scivi scivitum + inf. – wiedziec, znac sie na czyms
6. audio audire audivi auditum – sluchac
7.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
RARUS FORTUNA SUA CONTENTUS (MAŁO KOGO LOS JEGO ZADOWALA)
Numquam fortuna nostra contenti sumus. (nigdy nasza fortuna nie jest zadowalająca)
Agricola fortuna sua contentus non est, (rolnik nie jest zadowolony ze swego losu)
nautae fortunae invidet. (Żeglarzowi szczęścia zazdrości)
Beatus es, nauta, (szczęśliwy jest żeglarz)
inquit ? multas terras visitas, ( rzecze ? wiele ziem (krain) odwiedza)
divitias magnas habes.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
dativus possesivus – celownik dzierżawczy – stan posiadania można wyrazić na dwa sposoby: - za pomocą wyrazu habeo-mieć nap. Romani multas deos habent – za pomocą konstrukcji dativus possesivus np. romanis multi dei sunt, w tej konstrukcji osoba lub rzecz która posiada, występuje w celowniku (dat.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Magister pueris et puellis chartam monstrat et:(Nauczyciel pokazuje chłopcom i dziewczynkom mapę:)
,, En-inquit -Polonia patria nostra est.(,, Oto -mówi-Polska nasza ojczyzna.) Nos Poloni in Polonia habitamus. (My Polacy mieszkamy w Polsce.) Polonis finitimi sunt:( Sąsiadami Polski są:) incolae Germanicae Reipublicae Democraticae*, Bohemoslavi** et populi, qui in Unione Sovietica*** habitant.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Deklinacja II zwana jest też deklinacją -o. Należą do niej rzeczowniki i przymiotniki zakończone w nom.sing. w rodzju męskim na -er, -us, zaś w rodzaju nijakim na -um, a w gen.sing. na -i. To zakończenie w gen.sing. jest charakterystyczne i informuje o przynależności do deklinacji.


Zasady:
-gen.