Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pluralizm polityczny można by krótko opisać jako wolność do zrzeszania się i tworzenia partii politycznych. Partia polityczna to nic innego jak dobrowolna organizacja ludzi o podobnych lub takich samych poglądach, dążąca do realizacji swych celów poprzez uchwycenie i utrzymanie władzy w państwie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Hymn jest to uroczysta pieśń pochwalna lub świąteczna, pierwotnie sławiąca bóstwo, później także bohaterów i ich czyny oraz wielkie idee. Hymn narodowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiąca odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażająca uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji danego narodu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Samorząd -
- w znaczeniu politycznym - honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych
- w znaczeniu prawnym-
- ma zawsze charakter korporacji (związek osób fizycznych)
- korporacja osób fizycznych działająca na zasadzie decentralizacji, wykonująca zadania ze sfery administracji publicznej
- wykonywanie zadań adm.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Prezydent jest głową państwa, najwyższym jego przedstawicielem. Posiada inicjatywę ustawodawczą, prawo weta, jest drugim po radzie ministrów elementem władzy wykonawczej oraz głównym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ponadto, prezydent jest głównym przedstawicielem kraju w zakresie spraw zagranicznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Współczesny świat oraz ludzi go zamieszkujących, gnębi wiele problemów. Na część z nich, jak klęski żywiołowe, nie mamy wielkiego wpływu, jednak wiele spośród elementów utrudniających nam życie, stwarzamy sobie sami. Niemożliwym jest wybrać zjawisko, które bezspornie można określić głównym problem ludzkości, jednak spróbuję przyjrzeć się jednemu z nich, niemal nieodłącznemu ludziom w całej ich historii, jakim jest rasizm.