Etyka

Etyka madrości: Etyka epikurejska, Etyka buddyjska

I. Etyka Buddyjska

Mówienie o "założeniu" religii nie oznacza, że jakoby jakiś natchniony prorok tylko na podstawie własnych przeżyć i przemyśleń faktycznie „stworzył" nową religię i rozpowszechniał ją w świecie. Religia jest bowiem zjawiskiem społecznym i kulturowym i tak jak one podlega prawom powstania, rozwoju
i zaniku.

Etyka polska w dobie oświecenia

Etyka polska w dobie oświecenia.


Okres Oświecenia odpowiada w Polsce panowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795). Kultura polska w tych czasach znajdowała się w stanie upadku. Dotyczy to również myśli etycznej, która już znacznie wcześniej przeżywała kryzys.

Etyka w biznesie.

ETYKA W BIZNESIE

WYKŁAD I – 27.10.02r.

ETYKA – dział filozofii, to nauka o tym, co dobre, a co złe, pochodzi z gr ethos – zwyczaj, obyczaj moralny. VI p.n.e. w Grecji powszechna, myśli filozoficzne, HEDONIZM- życie wykorzystujące pełnie przyjemności, także o etyce, złożoność bytu człowieka uniemożliwia wyłonienie jednej koncepcji etyki, odpowiada na pytanie co to znaczy być dobrym człowiekiem.

Etyka w wybranych zachowaniach organizacyjnych

ETYKA W WYBRANYCH ZACHOWANIACH ORGANIZACYJNYCH

Etyka w zarządzaniu „Zarządzanie - jest zespołem działań (obejmującym planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, to jest kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe oraz informacyjne) i wykonanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”

Funkcje zarządzania
PLANOWANIE- „Planowanie w każdej organizacji jest procesem ustalania celów i wybierania środków do ich osiągania.

Etyka- Kant, Utylitaryzm

6. Etyka Kanta

Etyka Immanuela Kanta (1724-1804) prezentuje typowo deontologiczny system etyczny [Kant 1984].
Jest to, po pierwsze, etyka autonomiczna, co oznacza, iż uzasadnienia słuszności czynów człowiek powinien poszukiwać w sobie samym.
Według Kanta czynnikiem kształtującym działania moralne jest rozum, który jest taki sam u każdego człowieka, zatem wybory racjonalne są wyborami moralnymi.