Etyka

Wszystko o narkomanii i lekomanii

I. TROCHĘ HISTORII

Od zarania dziejów człowiek starał się poznawać najbliższe otoczenie i świat. Nie poprzestawał tylko na podróżach. Odkrywał, że przyroda oprócz zaspokojenia głodu daje również przyjemności, poprawiające nastrój choć na krótką chwilę, czyniąc życie łatwiejszym i mniej bolesnym.

Wybrane zagadnienia z Etyki - do egzaminu

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z ETYKI

1. Koncepcja cnoty w starożytności.
 zmiana znaczenia słowa „cnota” (arete) na przełomie wieków:
• Arete - doskonałość (cecha, która czyni rzecz dobrą w swoim rodzaju)
• Areskein - podobać się
• Aresthai - osiągać
• Aristos - najlepszy
 Czy można na podstawie tego co jest, wnioskować o tym co być powinno?
• dla Greków tak było - (cnota = dobro, arete = agathos)
• dla nas tak już nie jest
 Dla Greków człowiek dobry - to człowiek dobrze urodzony, bohaterski, waleczny, piękny, bogaty.

Zagadnienia egzaminacyjne

Wszystkie podstawowe pojęcia z etyki które przydały mi się na egzamin

Zbigniew Szawarski– „Rozmowy o etyce”.WSiP Warszawa 1987 - recenzja

Zbigniew Szawarski – „Rozmowy o etyce”. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1987r.

„Rozmowy o etyce” Zbigniewa Szawarskiego to interesujący zbiór felietonów publikowanych w latach osiemdziesiątych, głównie na łamach „Wychowania Obywatelskiego”. Autor systematyzując je i zbierając w książkową całość postawił sobie trzy cele.

Ściąga na etykę - I semestr

Etyka – z greckiego ethos, nauka filozoficzna obejmująca zespół zagadnień moralności w relacji moralnego dobra i moralnego zła.
Metoda etyki określa przy pomocy jakich środków badawczych potrafi etyka z dostępnych sobie źródeł poznania dojść do zbudowania systematycznego zbioru zadań etycznych.