Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Etyka jest przedmiotem, wobec którego nadal utrzymuje się ogromna rozbieżność opinii, mimo, że poświęcono mu wiele czasu i wysiłku. Są, oczywiście, pewne kwestie, które nie powodują większej różnicy zdań. 1 Panuje ogólna zgoda, że pewnych czynów powinno się unikać, i że w pewnych okolicznościach należy postępować w określony sposób.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Etyka jest to nauka filozoficzna, która formułuje ogólne zasady moralne oraz szczegółowe normatywy ludzkiego działania za pomocą wrodzonych człowiekowi zdolności poznawczych.
Ustalenie przedmiotu formalno-metodologicznego etyki oraz jej źródeł stawia na porządku dziennym problem metody etyki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
sciaga
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ETYKA
Etyka-nauka o moralności, teoria moralności, przedmiotem etyki jest moralność.
Działy etyki: Etologia-etyka opisowo-wyjaśniająca, omawia i opisuje zjawiska moralne, moralność jako zjawisko psychiczne, społeczne. Etyka właściwa-ustala normy, wartości i zasady, którymi powinna kierować się etyka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
opracowanie zagadnien do ezaminu z etyki zawodowej