Etyka

Postawy wobec aborcji

Rozdział IV. Postawy wobec aborcji.
4.1. Prawo do aborcji.
Problematyka dopuszczalności i wykonywania aborcji jest wysoce kontrowersyjna w oczach części społeczeństwa i jest przedmiotem różnych ocen moralnych.
W społeczności powiatu jaworznickiego obserwujemy obecnie wyraźny podział na dwie równoliczne grupy (po 44%) – akceptujących prawo kobiety do podejmowania decyzji o aborcji oraz deklarujących, że kobieta nie powinna mieć prawa do decydowania w tej sprawie.

Postawy wobec eutanazji

Rozdział V. Eutanazja.
5.1. Eutanazja mieszkańców powiatu jaworznickiego
O eutanazji i związanych z nią problemach ankietowani z powiatu jaworznickiego dowiadują się głównie z mediów, które donoszą o jej legislacyjnych regulacjach oraz kontrowersyjnych przypadkach jej stosowania w krajach zachodnich.

Powodzenie życiowe na podstawie książki "Bieg życia ludzkiego" Charlotte Buhler

Książka Charlotte Buhler „Bieg życia ludzkiego” jest podstawowym dziełem z zakresu psychologii rozwojowej. Ma ona charakter prekursorski, ponieważ po raz pierwszy została w nim przedstawiona koncepcja psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia. Najbardziej pozytywnie wartościowany jest taki bieg życia, który jest świadomie realizowany przez jednostkę wedle założonego planu, zgodnie z dążeniem do realizacji idei przeznaczenia własnego życia do spełnienia.

Poznanie

Temat: POZNANIE

Jednym z głównych przedmiotów refleksji etycznej jest sam proces poznawania. Jak poznajemy? Czy poprzez zmysły, czy aktem intuicji, a może mamy wrodzone pojęcia, które wystarczy, że sobie przypomnimy? Jakie są najważniejsze źródła poznania?
Odpowiedzią na powyższe pytania zajmuje się nauka filozoficzna EPISTEMOLOGIA (teoria poznania).

Prawo do życia

Prawo do życia. Współczesne zagrożenia życia ludzkiego.