Etyka

Etyczny aspekt zjawiska konkurencji w środowisku uczniowskim

Etyka jest przedmiotem, wobec którego nadal utrzymuje się ogromna rozbieżność opinii, mimo, że poświęcono mu wiele czasu i wysiłku. Są, oczywiście, pewne kwestie, które nie powodują większej różnicy zdań. 1 Panuje ogólna zgoda, że pewnych czynów powinno się unikać, i że w pewnych okolicznościach należy postępować w określony sposób.

Etyka

Etyka jest to nauka filozoficzna, która formułuje ogólne zasady moralne oraz szczegółowe normatywy ludzkiego działania za pomocą wrodzonych człowiekowi zdolności poznawczych.
Ustalenie przedmiotu formalno-metodologicznego etyki oraz jej źródeł stawia na porządku dziennym problem metody etyki.

Etyka

ETYKA
Etyka-nauka o moralności, teoria moralności, przedmiotem etyki jest moralność.
Działy etyki: Etologia-etyka opisowo-wyjaśniająca, omawia i opisuje zjawiska moralne, moralność jako zjawisko psychiczne, społeczne. Etyka właściwa-ustala normy, wartości i zasady, którymi powinna kierować się etyka.

Etyka - zagadnienia do egzaminu

opracowanie zagadnien do ezaminu z etyki zawodowej