Etyka

Problemy w rodzinie - przemoc, patologia

PROBLEMY W RODZINIE – PRZEMOC, PATOLOGIA.


Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. W niej się rodzi, wychowuje, kształci, dorośleje, w niej tworzy się własną przyszłość. Nie zawsze jednak środowisko to spełnia należycie swoje podstawowe funkcje wobec dzieci.

Wszystko o narkomanii i lekomanii

I. TROCHĘ HISTORII

Od zarania dziejów człowiek starał się poznawać najbliższe otoczenie i świat. Nie poprzestawał tylko na podróżach. Odkrywał, że przyroda oprócz zaspokojenia głodu daje również przyjemności, poprawiające nastrój choć na krótką chwilę, czyniąc życie łatwiejszym i mniej bolesnym.

Zbigniew Szawarski– „Rozmowy o etyce”.WSiP Warszawa 1987 - recenzja

Zbigniew Szawarski – „Rozmowy o etyce”. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1987r.

„Rozmowy o etyce” Zbigniewa Szawarskiego to interesujący zbiór felietonów publikowanych w latach osiemdziesiątych, głównie na łamach „Wychowania Obywatelskiego”. Autor systematyzując je i zbierając w książkową całość postawił sobie trzy cele.

Zagadnienia egzaminacyjne

Wszystkie podstawowe pojęcia z etyki które przydały mi się na egzamin

Wybrane zagadnienia z Etyki - do egzaminu

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z ETYKI

1. Koncepcja cnoty w starożytności.
 zmiana znaczenia słowa „cnota” (arete) na przełomie wieków:
• Arete - doskonałość (cecha, która czyni rzecz dobrą w swoim rodzaju)
• Areskein - podobać się
• Aresthai - osiągać
• Aristos - najlepszy
 Czy można na podstawie tego co jest, wnioskować o tym co być powinno?
• dla Greków tak było - (cnota = dobro, arete = agathos)
• dla nas tak już nie jest
 Dla Greków człowiek dobry - to człowiek dobrze urodzony, bohaterski, waleczny, piękny, bogaty.