Etyka

Etyka- Sokrates, Arystoteles, św. Augustyn

3.. Zalozenia etyki Sokratesa.
Sokrates chodzil po miejscach i zadawal pytania i definiowal pojecia. Wielkie znaczenie mial dla poczatkow etyki.
Etyka Sokratejska - "Poznaj samego siebie" jesli czlowiek zada pytanie kim jest pozna kim jest naprawde istotnym to postepowanie jego bedzie lepsze od wczesniejszego.

Eugenika jako przejaw rasizmu.

„Człowiek rozumny, człowiek mądry (Homo sapiens), gatunek ssaka z rodzaju Homo. Współcześnie reprezentowany przez, uważanego za podgatunek, człowieka rozumnego współczesnego (człowiek współczesny: Homo sapiens sapiens) znanego od końca plejstocenu (od ok. 40 tys. lat). Człowiek cechuje się wysoką inteligencją i stopniem rozwoju psychicznego, posługuje się mową, podlega ciągłej ewolucji kulturowej, której motorem jest zdolność abstrakcyjnego myślenia i świadomego, celowego podejmowania decyzji, a także rozwój pracy przy ciągłym doskonaleniu narzędzi, co sprzyjało daleko idącemu rozwojowi współżycia w społeczeństwie.

Eutanazja

Wszystko w zalączniku ;P

Eutanazja

Eutanazja


W ostatnich latach widocznie wzrosło zainteresowanie problematyką śmierci, w tym godnej śmierci człowieka, co ma swoją podstawę w postępie nauk medycznych. Jednym z problemów związanych ze zjawiskiem umierania jest eutanazja, dotycząca generalnie prawa do decydowania jednostki o własnej śmierci w sytuacjach ekstremalnych.