Socjologia

Media jako narzędzie wywierania wpływu społecznego

media jako narzędzie wywierania wpływu społecznego

Metodologia niczego nie dostarcza, bo nie umie

Socjologia jak każda dyscyplina badawcza ma wyodrębniony obszar badawczy czego skutek nie podlega analizie badawczej. Dzielenie obszarów badawczych jest kanonem kuturowym i pomimo że kanon jako taki, nie jest oparty na przesłance racjonalnej, to choćby ktoś tkwił w głębokim przeświadczeniu o uniemożliwieniu przez to osiagania wyników badawczych prawdziwych, stałych, a więc dostrzegał, że jest to jedynie forma rozrywki ludzi i źródło czczej interakcji, to do zniwelowania podziałów i skonsolidowania nauki musiałby wywieść stały mechanizm błędu powstający na skutek uszczegóławiania obszarów (przedmiotów) badań.

Metodologia nauk społecznych

Zagadnienia do egzaminu i ich opracowanie ... właściwie to jest to cała treść wykładów z tego przedmiotu na Pol.Śl.

Metodologia nauk

całość w załączniku

Metodologia badań społecznych - przykładowy komunikat

Spora część wykładowców wymaga na zaliczenie z metodologii przygotowania komunikatu na podstawie komunikatu CBOS. Przykład w załączeniu