Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne wykłady WSTiH Gdańsk 2008

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Bibliografia
1. J. siodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa ? geneza i rozwój. Wyd Naukowe PWN W-wa 2004
2. Współczesna gospodarka światowa, praca pod red. A.B Kisiel-Łowczyc, Wyd. UG Gdańsk 2003
3. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002

GOSPODARKA ŚWIATOWA ? JEJ ISTOTA I STRUKTURA

Gospodarka światowa to zbiorowość różnorodnych organizmów i instytucji funkcjonujących zarówno na poziomach krajowych jak i na szczeblu międzynarodowym, tzn.

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Ogólna zasada teorii kosztów absolutnych ? Adam Smith ?Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów?. Ekonomia liberalna ? rynki powinny być wolne ? bez ceł.
Jeśli jakiś kraj A ma absolutną przewagę kosztowo ? wydajnościową przy wytwarzaniu dobra x nad krajem B, a ustępuje mu przy wytwarzaniu dobra y, to oba kraje uzyskują korzyści czyli dodatkowe ilości dóbr z wzajemnej wymiany towarowej pod warunkiem , że kraj A eksportuje do kraju B część wytworzonych przez siebie dóbr x, a kraj B eksportuje do kraju A część wytworzonych przez siebie dóbr y.

Misje specjalne

Są najstarszą formą stosunków dyplomatycznych, przetrwały tysiąclecia jako rodzaj dyplomacji ad hoc (czyli sporadyczne, nie na stałe). Instytucja ta rozwinęła się głównie po II w św i stała się powszednią praktyką wszystkich państw spowodowaną przez wszechstronny rozwój stosunków między państwami, współzależnością interesów państw, rozwojem nowoczesnych środków transportu i łączności itp.

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?