Stosunki międzynarodowe

Spory i konflikty międzynarodowe

Spory i konflikty międzynarodowe

Spór międzynarodowy
To taki stan, w którym jedna ze stron kieruje roszczenie w stosunku do drugiej strony. Punkty widzenia tych dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne.

Konflikt międzynarodowy
Spór, który przybrał ostrzejszą formę i stwarza zagrożenie użycia siły zbrojnej, albo spór w którym siła ta została już użyta.

Socjologia- ściąga

PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGII I MIEJSCE SOCJOLOGI WŚRÓD NAUK SPOŁECZNYCH.

Twórcą terminu socjologia był wybitny filozof francuski August Comte. Wywodzi się ono od dwóch słów z języka łacińskiego ?socjaolis? - społeczny i z języka greckiego ?logos? ? nauka.
Socjologia jest to nauka o rozwoju, o społeczeństwie, nauka a prawidłowościach rządzących ludzkim rozwojem(definicja PWN).

Historia Stosunków Międzynarodowych (pytania i odpowiedzi)

1) Istota SM jako nauki i jej główne nurty badawcze
SM- wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy układ sił społ. Na płaszczyźnie panstw i pomiedzy nimi. Jako dyscyplina naukowa powstały przed II WŚ, a rozwineły się po niej. (Historia SM to lata 1815-1955.) Sm jeśli chodzi o istote, to relacje nie tylko miedzy narodami ale tez miedzy innymi uczestnikami- tymi którzy sa podmiotami prawa m-n jak i tymi którzy tej podmiotowosci nie maja, sa to przede wszystkim panstwa i OM, do uczestników SM zaliczamy tez ruchy polityczbe o cgarakterze m-n , korporacje wielonarodowe, kościoły, ruchy religijne.

Kryzys kubański

Rola Kuby w karaibskim kryzysie rakietowym (16 - 28 października 1962
r.)
Klęska inwazji w Zatoce Świń była szokiem dla amerykańskich przywódców i społeczeństwa. Po raz pierwszy akcja zorganizowana przez Stany Zjednoczone została odparta przez państwo latynoamerykańskie. Prezydent Kennedy, wstrząśnięty i przygnębiony własną porażką, wziął na siebie pełną odpowiedzialność za nieudaną inwazję.

Kreowanie się dziedziny stosunków międzynarodowych w USA

W literaturze naukowej przeważa pogląd, że autonomiczna dyscyplina ?stosunki międzynarodowe? wyrosłą na podglebiu rozwoju nauki o polityce oraz w ścisłym powiązaniu z przemianami międzynarodowymi XX wieku. Dominuje przy tym przeświadczenie, że dyscyplina ta rozwijała się głównie pod wpływem impulsów płynących z bieżących zdarzeń międzynarodowych i dlatego nie ma ona jakoby dłuższych tradycji, jak również nie jest w stanie nawiązywać do klasycznej myśli społecznej wieków poprzednich.