Architektura

Bazylika Mariacka w Gdańsku.

GOTYK
Obok francuskiego gotyku kamiennego, w północnych Niemczech i Polsce, leżących na obszarze ubogim w kamień, narodził się i rozwinął gotyk ceglany – w porównaniu z kamiennym bardziej ascetyczny, niemal koszarowy. Stąd na naszym terenie mamy tylko jeden kościół kamienny – w Pręgowie.

Biznes Plan Salonu Prasowego

Biznes Plan Salonu Prasowego


I Misja i cele przedsiębiorstwa

Przedmiotem działania firmy jest dostarczenie usług w zakresie sprzedaży prasy, artykułów tytoniowych, słodyczy, chemii gospodarczej, artykułów powszechnego użytku itp.
Celem działania jest świadczenie usług na najwyższym możliwym poziomie aby spełniać najbardziej wygórowane potrzeby klienta, co w konsekwencji wyrażać się będzie generowaniem określonych zysków, które pozwolą na utrzymanie właściciela przedsiębiorstwa i dalszy rozwój firmy.

Biznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna

Spis treści

Streszczenie
Charakterystyka Zakładu
Opis produktu
Rynek i działania rynkowe
Proces produkcyjny
Zarządzanie i personel
Analiza finansowa
Czynniki ryzyka i opłacalności


Streszczenie

Niniejszy biznes plan opracowany został dla zrealizowania konkretnego przedsięwzięcia produkcyjnego firmy.

Charakterystyka Robinsona Kruzoe w punktach!

1. Anglik, syn kupca, protestant.
2. Posiadał niespokojną naturę, żądną przygód, pasję żeglarską, ciekawość świata, nie poddawał się losowi, był uczciwy, wytrwały, pracowity, posiadał praktyczne umiejętności, był religijny, łatwo nawiązywał kontakty.
3. Kochał zwierzęta, był do nich bardzo przywiązany, zabijał je tylko wtedy, gdy był głodny.

Charakterystyka działalności budowlanej

Wstęp.

Wprowadzone nowe regulacje dotyczące leasingu w kodeksie cywilnym, w prawie podatkowym oraz wejście w życie znowelizowanej ustawy o rachunkowości porządkują tematykę leasingu na gruncie prawa. Stwarza to podstawy do przyspieszenia rozwoju leasingu w Polsce.
Należy oczekiwać, że najbliższe lata będą okresem dynamicznego rozwoju leasingu w Polsce.