Architektura

Historia architektury i urbanistyki- ściąga

1. PORZĄDKI GRECJA
DORYCKI- ciężkie, monumentalne proporcje,budowle przysadziste,surowe, kolumnu grube w stosunku do wysokości, proste, geometryczne, nie mają bazy. Elementy pionowe- podpory, spoczywaja na nich elementy poziome, JOŃSKI- trzon smuklejszy, bardziej ozdobiony, bazą jest stopa kolumny.

Historia architektury od XVII wieku do roku 1945

OKRES ODRODZENIA

W dziedzinie architektury okres odrodzenia charakteryzuje nawrót do wzorów klasycznych. Po okresie gotyckim w Italii rozwinął się nowy kierunek twórczego nawiązywania do tradycji antycznych.
Nowa, piękna forma powstała w wyniku współdziałania wielu czynników politycznych oraz ekonomicznych.

Historia sztuki

Wszystkie style w streszczeniu

Historia sztuki

Obszerna praca o wszystkich stylach architektury i malarstwa

Hradczany

Hradczany Siedziba władców Czech znajdowała się przez całe tysiąclecie na wschodnim cyplu wyniosłego wzgórza na lewym brzegu Wełtawy. Właśnie od zamku, czyli hradu, wzgórze i rozpościerająca się na nim dzielnica otrzymała swoją nazwę. Pierwszy drewniano-ziemny gród istniał tu już w końcu IX w.