Medycyna

Podstawowe pojęcia z biomedyki

Komórka - najmniejsza autonomiczna jednostka żywej materii zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych: przemiany materii, wzrostu i rozmnażania. Jest to przestrzeń otoczona białkowo-lipidową błoną komórkową. Wewnątrz tej przestrzeni znajduje się tzw. protoplazma oraz szereg wewnętrznych organelli pełniących rozmaite funkcje życiowe komórki.

Podział czynnościowy podwzgórza.

Temat: Podział czynnościowy podwzgórza.

Podwzgórze (łac. Hypothalamus) to część podkorowa mózgowia zaliczana do międzymózgowia, która nadzoruje reakcje bezwiedne organizmu. Od podwzgórza zależy homeostaza organizmu. Jest to ośrodek podkorowy autonomicznego układu nerwowego. Jego masa w mózgu człowieka wynosi około 4,5 g (co stanowi około 1/300 masy mózgu).

Postępowanie pielęgnacyjne w przypadku zmian na skórze będących wynikiem zaniedbań pielęgnacyjnych.

Skóra – ogólna powłoka ciała, pełni ona szereg funkcji, dzięki swojej elastyczności ochrania organizm przed promieniowaniem nadfioletowym, szkodliwymi czynnikami chemicznymi, urazami mechanicznymi i technicznymi.
- unieszkodliwia drobnoustroje
- utrzymuje stała temperaturę ciała (parowanie potu, izolacja cieplna)
Skóra jest siedliskiem niektórych zmysłów (dotyku, ucisku, bólu ciepła i zimna a także czucia)
- wytwarza witaminę D3
- reguluje gospodarkę wodną i mineralną organizmu, bierze udział w wymianie tlenu i CO2.

Postępowanie pielęgnacyjno - lecznicze w omdleniach

Hipotonia ortostatyczna wywołana jest nieprawidłową funkcją układu autonomicznego ( współczulny i przywspółczulny układ nerwowy )