Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Oświecenie w Rzeczypospolitej można było podzielić na trzy fazy:
· Wczesna- od lat 40 do 1764r.
· Dojrzała (czasy stanisławowskie)- od 1764 do 1795r.
· Schyłkowa (późne oświecenie lub oświecenie postanisławowskie)- od 1795 do 1822r.
W fazie dojrzałej panował Stanisław August Poniatowski-ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czasy unii polsko- saskiej zawsze budziły wiele emocji, stawały się obiektem politycznych przepychanek i manipulacji, które doprowadziły w końcu do stanu, w którym ogromna część społeczeństwa polskiego dostrzegała jedynie niekorzystne strony panowania Sasów na polskim tronie. Trudno jest się przeciwstawić opiniom wielu wybitnych historyków, którzy uznali lata 1697- 1763 za godny pożałowania okres zepsucia i upadku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1772- Pierwszy rozbiór Polski
1793- Drugi rozbiór Polski przez Rosję i Prusy
1795- Trzeci rozbiór Polski
1831- Wojna Polsko-Rosyjska
1846- Powstanie Krakowskie
1848- Wiosna Ludów.< Uwłaszczenie ziem przez chłopów>

29 XI 1830 ? Powstanie Listopadowe. Noc Listopadowa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Celem mojej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: ?Czy mimo klęsk powstań narodowych można mówić o ich pozytywnych skutkach??
Będę starała się bronić tezy, iż można mówić o pozytywnych skutkach powstań narodowych.
Jestem pewna, iż pozytywnym skutkiem powstań jest uwłaszczenie chłopów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Daty Dotyczące Oświecenia :

1700-1721 – wybuch Wielkiej Wojny Północnej.
1701 – Ogłoszenie się królem w Prusach przez Fryderyka I.
1709 – Pokonanie wojsk szwedzkich pod Połtawą.
1713 – Ogłoszenie sankcji pragmatycznej o niepodzielności krajów habsburdzkich.