Plastyka

Sprawdzian z plastyki z działu o architekturze romańskiej

Grupa I
1. Scharakteryzuj architekturę romańską ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..
2. Sztuka romańska pojawiła się w wieku :
a. XI-XII
b. XV-XVI
3. Wymień gdzie znajdują się w Polsce znane drzwi sztuki romańskiej : ……………………………………………………………………………………………………….

Starożytny Rzym

Architektira starożytnego Rzymu wzorowana była na architekturze starożytnych Greków. Rzymianie podbili Greków, a oni stali sie ich " niewolnikami ". Rzymianie budowali akwedukty ( wodociągi ), kolosea ( są to wielkie areny, na których rozgrywały się walki gladiatorów ), termy ( łaźnie ). Największą a zarazem najpiekniejszą świątynią był Panteon - w kształcie walca, przykryty kopułą opartą na pieknie rzeźbionych kolumnach.

Styl Gotycki

Gotyk.
Powstał i rozwijał się w XII wieku, około 1120 roku, we Francji. Następnie ogarnął chrześcijańską Europę. Narodzenie się gotyku, ma dużo wspólnego, z rozwijającą się kulturą dworską i rycerską, pod koniec średniowiecza. Gotyk dzieli się na wczesny, dojrzały i późny (zwany również płomienistym).

Styl Rokoko

Styl Rokoko
Rokoko, styl w sztukach plastycznych rozwijający się w okresie ok. 1720-1790, wieńczący epokę baroku, a jednocześnie zajmujący wobec niej pozycję antagonistyczną. Zapoczątkowany we Francji, stanowił swoistą reakcję na sztywny monumentalizm i oficjalny charakter sztuki okresuLudwika XIV.

Styl Romański

XI- XIII wiek. Najwcześniejsze budowle romańskie powstały we Włoszech, Francji i Niemczech. Później w Europie, a przez wyprawy krzyżowe kształtował się również na Bliskim Wschodzie. Styl ten wywodzi się ze sztuki karolińskiej, przedromańskiej, bizantyjskiej jak i sztuce islamu. Sztuka romańska była przede wszystkim powiązana z chrześcijaństwem.