Plastyka

Malarstwo Barokowe.

Barok– główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Barok obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę. U jego podstaw leżał sprzeciw wobec renesansowego klasycyzmu, głęboka religijność, mistycyzm i egzystencjalny niepokój.

Malowidła naskalne z Lascaux

DATA POWSTANIA: ok. 15 tys. lat p.n.e
GDZIE MOŻNA GO OBEJRZEĆ: Lascaux
TECHNIKA : malowidła naskalne

Zastosowana została tutaj perspektywa kulisowa, która opiera się na założeniu, że przy określonym ustawieniu przedmioty znajdujące się bliżej zasłaniają te, które są położone dalej.

Manieryzm i barok

Manieryzm

Manieryzm określa się jako styl w sztuce występujący w okresie późnego renesansu i wczesnego baroku (XV-XVI wiek), zalecający tworzenie bez wzoru naturalnego, na podstawie wyobraźni. Najpierw pojawił się we Włoszech (Florencja, Rzym, Padwa), potem rozpowszechnił się w Europie (Francja - szkoła Fontainebleau, Praga, Gdańsk, Toledo).

Opis obrazu -Sąd ostateczny

Obraz Hansa Memlinga pt.: ,,Sąd Ostateczny?? został namalowany w latach 1465 ? 1471. Tryptyk składa się z trzech części : dwóch skrzydeł o wymiarach: 242 x 90cm oraz części środkowej : 242 x 180,8cm.
Każdy element przedstawia inną sytuację. Po lewej stronie widnieje pochód zbawionych, wchodzących do bram niebios.

Paul Gauguin i Paul Cezanne - życie i twórczość

TWÓRCZOŚĆ

Paul Gauguin zaczął malować bardzo późno (w wieku 25 lat). Malarstwo stało się jednak jego życiem. Dla niego porzucił spokojny żywot urzędnika, zostawił żonę i dzieci. Przyjaźnił się z van Goghiem, jednak ich przyjaźń zakończyła się po jednej z gwałtownych kłótni. Incydent ten doprowadził chorego psychicznie van Gogha do stanu niepoczytalności.