Plastyka

Szał uniesień

Szał uniesień lub Szał - obraz olejny Władysława Podkowińskiego z 1894 roku. Podczas pierwszej publicznej wystawy wzbudził rozgłos i kontrowersje. Zniszczony przez autora, został odnowiony po jego śmierci, obecnie jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest jednym z najpopularniejszych polskich obrazów.

Sztuka baroku

Głównym celem emanującej barwami i dynamiką sztuki baroku była służba religii. Obcujący z dziełami tego czasu odbiorca miał doznać uniesienia, oczarowania i poczucia, iż oto uczestniczy w cudach, ekstazie i chwilach Chrystusowego triumfu.

Siedemnastowieczne Włochy pozostawały dominującym ośrodkiem kulturalnym, zarówno na polu teorii sztuki jak i konkretnych osiągnięć artystycznych.

Sztuka prehistoryczna

PREHISTORIA-to nauka badająca najdawniejsze dzieje ludzkości przed powstaniem źródeł pisanych. Sztuka tego okresu ciągle się przeobrażała ale wytwarzane narzędzia, ozdoby i naczynia zawsze były wyrazem indywidualności ówczesnego artysty.
Najdawniejszy okres pradziejów ludzkości jest nazywany paleolitem lub starszą epoką kamienną (2 mln.

Sztuka romańska

Sztuka romańska

Romański kościół św. Andrzeja w Krakowie
Sztuka romańska (styl romański, romanizm) - pojęcie odnoszące się do stylu w sztukach plastycznych IX ? XIII wieku. Najwcześniej formy stylistyczne zostały ukształtowane na terenach zajmowanych obecnie przez dzisiejsze północne Włochy, Francję i zachodnie Niemcy (IX ? XII wiek).

Sztuka współczesna i sztuka przyjaźni. Na motywach grafiki "Parada" Zbigniewa Rabsztyna.

Nigdy nie interesowałem się sztuką, a już zupełnie - współczesną. Pojęcie sztuki było mi zawsze obce. Okazało się jednak, że do czasu.
Często bywam w domu mojego kolegi. Zwykle siedzimy sobie u niego w pokoju i rozmawiamy o różnych sprawach. Tematów mamy całe mnóstwo, bo znamy się prawie od kołyski.