WOS

Polityka,myśl polityczna Formy myśli politycznej.

Myśl polityczna- obejmuje poglady na temat kształtu życia społecznego, politycznego systemu wartości obowiazujacego w społeczeństwie.

Formami mysli politycznej są:

-Ideologia (ogolny zbiór idei, wartości, poglądów na świat, przekonań na temat organizacji i funkcjonowanie społeczeństwa właściwy jakiejs grupie, warstwie lub klasie społecznej).

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Druga wojna światowa oraz proces dekolonizacyjny stworzył dwubiegunowy podział świata na ZSSR i USA wraz z sojusznikami. Państwa te dążyły do eliminacji lub marginalizacji drugiego. Z uwagi na fakt dostępności broni masowego rażenia i skutecznych środków jej przenoszenia nie doszło do otwartej konfrontacji militarnej.

Polityka zagraniczna Rosji w latach 1989-200

Polityka zagraniczna państwa tak dużego jak Rosja ma dla świata wielkie znaczenie. Jest tak dlatego, że Rosja (Federacja Rosyjska) jest największym państwem na świcie. Pod względem liczby ludności zajmuje 8. miejsce (po Chinach, Indiach, USA, Indonezji, Brazylii, Pakistanie i Bangladeszu). Aby jednak w pełni zrozumieć znaczenie Rosji na arenie międzynarodowej należy krótko przypomnieć ostatnią historię Rosji.

Polityka Edukacyjna w W.B

Jak wiadomo, Wielka Brytania dzieli się na Anglię, Walię, Szkocję i Północną Irlandię. Każda z wymienionych części rozwiązuje problemy oświaty w odmienny sposób, ale podstawowe idee systemu oświaty i szkolnictwa są jednakowe.
W całym Zjednoczonym Królestwie, w tym i Anglii – oświata przedszkolna dotyczy dzieci między 3 a 5 rokiem życia.

Podanie o prace na 6

Krzysztof Duda Kotary 14.05.2008.r.
42-140 Panki
tel. 034 (prefiks) 3179601

Pani Genowefa Brzęczyszczykiewicz
Prezes Firmy Robótek
Ręcznych ?Włóczka?
ul. Drutowa 28
00-099 Jarocin
Szanowna Pani Prezes

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko kierownika działu mody dziecięcej, w dziale robótek ręcznych.