WOS

Polska krajem demokratycznym?

POLSKA KRAJEM DEMOKRATYCZNYM!!!

Zanim przystąpię do piania, na sam początek wyjaśnię pojęcie demokracja.

DEMOKRACJA- forma stroju politycznego w państwie, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności gwarantuje sprawowanie tej władzy.

Polska w czasie PRL.

Polska Rzeczypospolita Ludowa - PRL.
PRL
Zwiastuny upadku systemu stalinowskiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Na skutek wygranej odłamu zwolenników Stalina w Polskiej Partii Robotniczej, co miało miejsce latem 1948 r, Gomułko został odsunięty od sprawowania funkcji partyjnych i państwowych (wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych), a w dalszej kolejności został aresztowany w 1951 r.

Porozumiewanie się

1. Komunikowanie się- jest to dialog dwóch osób, które się spotkały i pragną sobie coś przekazać.
2. Mowa ciała- jest to komunikat niewerbalny wyrażający się zachowaniem, gestami, mimiką, poruszaniem się, a nawet siedzeniem.
3. Odbiorca to ten, który odbiera informację (odkodowanie- wiadomość odtworzona- interpretacja).

Postawy Narodowe Na Świecie

Postawy Narodowe
-Na Świecie

Na ziemi wytworzyło się dużo postaw narodowych, i tych lepszych i tych gorszych względem dobra państwa, życia ludzkiego, i wszelkich dóbr. Postawy te bardzo często mieszają się z prawem... Wiadomo, czasem je łamiąc, dyskryminując ludność, a czasem nie-zgadzając się na wszystkie warunki postawione przez dany kraj.

Potrzeby ludzkie.

1.Co to są potrzeby ludzkie?
Potrzeby ludzkie są to pragnienia chęci odczucia które człowiek stara się zaspakajać.

2.Jakie mamy rodzaje potrzeb?
a) Istnieją potrzeby naturalne i wyższego rzędu.
Naturalne to:
picie wody
ubranie
zjedzenie posilku
sen
Wyższego rzędu to:
wyjazd na wycieczkę
posiadanie modnej kurtki
miłość do .