Wiedza o kulturze

Cmentarz Łyczakowski

Cmentarz Łyczakowski − najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa, położona we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach wśród pięknego, specjalnie zaprojektowanego, starego drzewostanu tworzącego szereg alei. Jest miejscem pochówku wielu wybitnych, zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki.

Co to jest prawda

CO TO JEST PRAWDA?
Chciałbym przedstawić pojecie PRAWDY.
Prawda jest jednym z tych pojęć, które w swej codzienności zatraciło swe pierwotne znaczenie. Mam nadzieję, że moja nieudolna próba choć trochę pomogła inaczej spojrzeć czytelnikowi na to wielkie słowo. Dziś bowiem szukamy prawdy rozpaczliwiej niż kiedykolwiek…
Wielu ludzi ciągle na nowo stawia pytanie Piłata: “Co to jest prawda?” (J18, 24).

Cudy świata starożytnego

1. Piramidy :
a) Cheopsa, Wielka Piramida Cheopsa ? monumentalna budowla znajdująca się w Egipcie, w mieście Giza nieopodal Kairu, wzniesiona ok. 2560 p.n.e. prawdopodobnie wg projektu Hemona, będąca częścią Nekropolii Memfickiej, według powszechnie akceptowanej przez środowiska naukowe teorii stanowiąca w starożytności miejsce pochówku faraona Cheopsa
*Opis
Piramida Cheopsa oraz stojące obok niej piramidy Chefrena i Mykerinosa to najbardziej znany zespół piramid.

Cywilizacja środkowoeuropejska

Cywilizacja – jest to poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego, nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którym jednostki identyfikują się.

Czym jest dla Ciebie kultura?

Kultura toważyszy mi w życiu codziennym.Uczę sie jej i przyswajam wraz z wiekiem.Dla mnie kultura jest moją wizytówką dla innych,a także wyznacznikiem mojej osobowości.Po niej można poznać czy jesteśmy wartościowymi ludzmi.Są to też pewne nawyki które nie kompromitują nas przed innymi,np. to w jaki sposób zachowujemy się przy stole,czy też na lekcji w szkole.