Wiedza o kulturze

Film jako zjawisko wielokulturowe. Operator filmowy.

1.Operator filmowy.

Operator kamery należy do pionu operatorskiego, czyli zespołu pracowników realizujących zdjęcia (grupa zdjęciowa), na który składają się oprócz niego m.in.: główny operator, asystenci operatora, wózkarze, oświetlacze. Jest on szefem tego zespołu na planie filmowym (w studiu telewizyjnym).

Film jako zjawisko wielokulturowe. Operator filmowy.

1.Operator filmowy.

Operator kamery należy do pionu operatorskiego, czyli zespołu pracowników realizujących zdjęcia (grupa zdjęciowa), na który składają się oprócz niego m.in.: główny operator, asystenci operatora, wózkarze, oświetlacze. Jest on szefem tego zespołu na planie filmowym (w studiu telewizyjnym).

Filozofia Średniowiecza

Filozofia Średniowiecza

Teocentryzm - nazwa tego nurtu w filozofi pochodzi od greckiego ???? (Theos) - Bóg i od łacińskiego centrum - środek.
W filozofii, postawa będąca wyrazem przekonania, że Bóg jest przyczyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego co istnieje. W tej perspektywie powinny być rozpatrywane zagadnienia dotyczące sensu istnienia, dziejów i przeznaczenia człowieka.

Francisco Goya "Śpiąca"

Podczas szukania w Internecie obrazu, który zainteresowałby mnie i nadawałby się do opisania go tutaj, znalazłam ten obraz, którego nazwa została przetłumaczona jako ?Śpiąca?. Mam nadzieję, że jest to jego poprawna nazwa. Przedstawiona na pierwszym planie kobieta ma gęste brązowe loki spięte z tyłu.

Fryderyk Nietzsche – krytyczny obserwator rzeczywistości. Krytyka moralności chrześcijańskiej.

Fryderyk Nietzsche był znakomitym filozofem zajmującym się głównie krytyką różnych dziedzin filozofii. Jedną z nich, na temat której wygłaszał wg. mnie najciekawsze poglądy jest moralność, a w szczególności moralność chrześcijańska. Moralnością zajął się Nietzsche w swej pracy „Krytyka moralności” oraz w wielu innych pismach.