Wiedza o kulturze

Od obrzędu do teatru - teatr antyczny.

OBRZĘD / RYTUAŁ:
-taniec
-śpiew
-strój
-słowo
-kult
-przebłaganie
-wszyscy są uczestnikami

TEATR:
-taniec
-strój
-śpiew
-słowo
-podział na przedstawiających i obserwatorów

Teatr tworzy się w momencie oddzielenia przedstawiających od obserwatorów.

Opis i interpretacja obrazu "Czytająca list" Jana Vermeer'a

“Czytająca list” jest jednym z najwcześniejszych arcydzieł mistrza z Delft, w którym po raz pierwszy zawarł on w pełni wszystko to co decyduje o niepowtarzalnym klimacie jego sztuki, czyli umiejętności uwieczniania tych momentów najbardziej osobistych, w których człowiek zostaje sam na sam ze swoimi myślami.

Opis obrazu Edvarda Muncha pt. "Krzyk"

Obraz Edvarda Muncha pt. "Krzyk" powstał w 1893 roku. Dzieło należy do cyklu "Frez życia", który w założeniu artysty miał być: "poematem życia, miłości i śmierci".

Obraz przedstawia krzyczącą postać, która stoi na moście. Jest ona dziwna i zdeformowana. Można przypuszczać, że zakrywa sobie uszy dłońmi, a zatem nie krzyczy, lecz broni się przed hałasem.

Opis obrazu.Caravaggio- "Judyta ścinająca głowę Holofernesa".

Obraz: Judyta ścinająca głowę Holofernesa
Autor: Michaelangelo Merisi de Caravaggio
Rok powstania: 1599
Technika wykonania: olej na płótnie
Rozmiar: 145 x 195 cm
Obecne miejsce przechowywania: Rzym, Galleria Nazionale d'Arte Antica

Przedstawiona na obrazie scena pochodzi ze Starego Testamentu z ks.

Porównaj sposoby powoływania, rolę i kompetencje głowy państwa w systemach politycznych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Szwajcarii.

Prezydentem Stanach Zjednoczonych może zostać obywatel amerykański, który ukończył 35 lat i mieszka na terenie USA, co najmniej od 14 lat, nie jest obywatelem naturalizowanym i nie popełnił przestępstwa uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji.
Prezydent jest wybierany na czteroletnią kadencje w wyborach powszechnych i pośrednich.