Wiedza o kulturze

Porównanie rzeźby greckiej V i IV w. p. n. e.

Starożytna Grecja posiadała wielu wybitnych rzeźbiarzy. Zajmę się przede wszystkim rzeźbą V i IV w .p.n.e. czyli okresu klasycznego i hellenistycznego. Z punktu widzenia osoby nie zainteresowanej sztuką te dwa okresy niczym znacznym się nie różnią. Jednak osoba która zgłębi ten temat nie będzie miała takiego zdania.

Porównanie budowli średniowiecznej barokowej z budowlą XIX/XX wieku

BUDOWLA GOTYCKA A BUDOWLA XIXw

Różnice:
Kościół św. Wojciecha we Wrocławiu ? gotyk

Kościół jest duży, dach obłożony miejscami dachówką, duże okna w kształcie łuku ostrego, obok kościoła stoi kaplica. Wewnątrz kościoła znajdują się m.in. fragmenty XV-wiecznych fresków.

Porównaj sposoby powoływania, rolę i kompetencje głowy państwa w systemach politycznych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Szwajcarii.

Prezydentem Stanach Zjednoczonych może zostać obywatel amerykański, który ukończył 35 lat i mieszka na terenie USA, co najmniej od 14 lat, nie jest obywatelem naturalizowanym i nie popełnił przestępstwa uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji.
Prezydent jest wybierany na czteroletnią kadencje w wyborach powszechnych i pośrednich.

Polskie tradycje i zwyczaje świąteczne

Polskie tradycje i zwyczaje świąteczneTradycje świąteczne w Polsce

Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi tradycje.


Pierwsza Gwiazdka

Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa.

Polskie tańce narodowe

Krakowiak
To żywy polski taniec ludowy z okolic Krakowa, zaliczany jest do polskich tańców narodowych, w metrum 2/4 i w charakterystycznym synkopowanym rytmie. Nazwa tańca pochodzi z XVIIIw i odnosiła się do grupy tańców posiadających własne lokalne nazwy: mijany, dreptany, ścigany, skalmierzak i inne.