Wiedza o kulturze

Wiosenne tradycje i zwyczaje ludowe

Święto Wiosny obchodziło się kiedyś w nieco inny sposób jak dziś. Nadchodzącą wiosnę witano generalnymi porządkami. W pierwszą niedzielę maja odbywało się wypędzanie zimy. Przyozdabiano drzewko świerkowe kolorowymi wstęgami, papierkami i obrazkami świętych. Ten maik obnosili chłopcy i dziewczęta.

Wirtualny świat internetowej grupy dyskusyjnej.

WIRTUALNY ŚWIAT
INTERNETOWEJ GRUPY DYSKUSYJNEJ


„Mogę zaświadczyć, że ja i tysiące innych cybernautów wiemy,
iż to, czego szukamy i co znajdujemy, w zaskakujący niekiedy sposób
okazuje się nie tylko informacją, lecz natychmiastową możliwością
bycia w nieustających relacjach z wieloma innymi ludźmi”
HOWARD RHEINGOLD


WIRTUALNOŚĆ
Peter Lvy analizując pojęcie „wirtualności” wskazuje, iż termin ten ma obecnie przynajmniej trzy znaczenia:

1.

Wiszące Ogrody Semiramidy

Wiszące ogrody w Babilonie kazał zbudować król Nabuchodonozor, aby podarować, swojej żonie. Suchy Babilon nie przypominał jej ojczyzny, górzystej Medii, którą porastała dzika roślinność.
Greccy i rzymscy pisarze uważali, że piękno konstrukcji i różnorodność zasadzonych tam roślin jest niepowtarzalne.

Wizerunek kobiety w minionych epokach i dzisiejszej kulturze popularnej

Wizerunek kobiety w minionych epokach i dzisiejszej kulturze popularnej

Kobieta... jak postrzegano ją kiedyś i jaki wizerunek przyjmuje w dzisiejszej rzeczywistości prężnie rozwijającej się kultury masowej. Czy owa subtelna idea niewinnej i czystej dziewicy-opiekunki została poddana homogenizacji i skomercjalizowana, by ostatecznie stać się kolejnym z jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców?!
Zwrócenie uwagi na problematykę kobiecą w kulturze popularnej wydaje się dzisiaj szczególnie ważne.

Wpływ alkoholu na organizm człowieka

Układ nerwowy

Układ nerwowy jest wyjątkowo wrażliwy na działanie alkoholu etylowego a szczególnie jego metabolitów. To właśnie w układzie nerwowym najwcześniej i najwyraźniej ujawniają się skutki neurotoksycznego działania etanolu. Na powstawanie patologicznych zmian w tym układzie wpływają dodatkowo, spowodowane przez alkohol, niedobory witaminowe (głównie witamin z grupy B - tiaminy, biotyny, kwasu pantotenowego i pirydoksyny).