Wiedza o kulturze

Jakie funkcje pełniła sztuka w prehistorii?

Trudno powiedzieć, co można uznać za sztukę, jeśli chodzi o pozostałości po naszych praprzodkach. Nie posiadamy wystarczającej wiedzy na ten temat. Jaskinie Salève i Chaffaund we Francji, Thayngen w Szwajcarii, Altamira w Hiszpanii zostały odkryte dopiero w XIX w. Jaskinię Lascaux we Francji odkryto w 1940 roku.

Jan Vermeer van Delft „W pracowni artysty”

Obraz ten przedstawia dużą, ładną, bogatą komnatę, która jest pracownią malarza. Na stole znajdują się różne przedmioty: maska, stojąc gruba księga, otwarty zeszyt i zwisające tkaniny. Ich znaczenie nie jest jasne. Maskę można uznać za symbol naśladowania, czyli malarstwa. Można także zinterpretować je jako atrybuty innych muz: Polihymnii i Euterpe (księga)
i Talii (maska).

Jestem dzieckiem popkultury. Czy coś z niej przekażę następnym pokoleniom?

W dzisiejszych czasach popkultura jest zjawiskiem szeroko rozumianym. Dla jednych popkultura jest jednoznaczna z muzyką pop, dla innych ogranicza się tylko do ogólnodostępnych seriali czy potraw obiegających świat. Tak naprawdę kultura masowa otacza nas ze wszystkich stron i niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy, ma zasadniczy wpływ na nasze codzienne życie oraz na przyszłość ludzkości.

Johanes Vermer "Mleczarka"

Johannes Vermeer van Delft należy do najsłynniejszych malarzy niderlandzkich. Tworzył w mieście Delft gdzie urodził się (1632r.) i zmarł (1675r.).
Niewiele wiemy o życiu artysty. Możemy jedynie powiedzieć, że w 1653 wziął za żonę Catharinę Bolnes i siedem lat później zajął z nią dolne pokoje domu Marii Thins.

Kierunki w malarstwie dwudziestego wieku

Wiek XX został uznawany jest przez historyków sztuki za wiek antytradycyjny. W tych stu lat to co w sztuce ustalone zostało odrzucone i obalone. Artyści nie stworzyli żadnego stylu charakterystycznego choćby dla jednego pokolenia. Artyści byli zmienni, odkrywali, eksperymentowali wystawiając na ciężka próbę wyobraźnie swoją i odbiorców.