Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czy utwór jest w stanie pokazać osobowość jego twórcy? Sądzę, że nie jest to niemożliwe, a w niektórych wypadkach wręcz oczywiste! Postaram się teraz przybliżyć nieco postać jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich ? Karola Szymanowskiego ? w oparciu o najpiękniejszy chyba jego utwór: Stabat Mater op.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Oskar Kolber – wybitny etnograf polski(1814-1890). Przez 50 lat przemierzał dzieła polskie i zbierał zasłyszane melodie ludowe (niektóre z nich miały wiele wariantów), opisywał życie ludu. Jego dzieło nosi tytuł „lud i jego zwyczaje, sposób życia, mowa, przysłowia, obrzędy, gusta, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Forma sonatowa jest jakby trzyaktowym dramatem muzycznym, gdzie bohaterami są melodie – tematy muzyczne. W formie sonatowej wyodrębniamy 3 etapy: ekspozycja, przetworzenie i repryza.
I Ekspozycja – jest pokazem tematów. Ukazuje się najpierw temat pierwszy, bardzo plastyczny, ostro zarysowany, często b.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872)Stanisław Moniuszko urodził się 5.V.1819 w Ubielu k. Mińska. Zmarł w Warszawie 4.VI.1972.W młodości muzyki uczyła go matka ,a od 1827 (w Warszawie) A.Freyer. Gdy powrócił do Mińska uczył się u D.Stefanowicza. W 1837 udał się do Berlina na dalsze studia, które podjął w Singakademie u C.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Moniuszko Stanisław urodził się 5.05.1819r. Zmarł 4.06.1872r. Był polskim kompozytorem. Ukończył studia muzyczne u K.A. Freyera w Warszawie, D. Stefanowicza w Mińsku i C.F. Rungenhagena w Singakademie w Berlinie. W 1840r. zamieszkał w Wilnie i pełnił obowiązki organisty w kościele św. Jana. Tu powstały jego pierwsze kompozycje sceniczne – operetki i wodewile(Nocleg w Apeninach, Ideał, Karmaniol, Nowy Don Kichot, Żółta szlafmyca).