Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tematyka operacji pokojowych dla badacza współczesnej sytuacji politycznej i militarnej na świecie jest ważna z wielu powodów.
Operacje te stanowią najbardziej doniosły przejaw dążenia wielu podmiotów stosunków międzynarodowych (zarówno państw jak i organizacji) do ustanowienia pokojowego ładu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sebastian S. do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Dzień dobry. Mam na imię Sebastian i mam 15 lat. Mieszkam od urodzenia w Tychach. Uczęszczam regularnie do szkoły i nie chodzę na wagary. Czuje się bezpiecznie w mojej szkole, choć nie ma najnowszych technologii, monitoringu i ochroniarzy jak w niektórych szkołach prywatnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czasy I Rzeczypospolitej i rozbiorowe
W XIV i XV w. złotym nazywano złote dukaty zagraniczne z obiegiem w Polsce, początkowo obliczane na 14 groszy. Uchwałą sejmu z 1496 r. ustalono kurs złotego na 30 groszy. Z biegiem czasu kurs ten - z uwagi na zmieniający się parytet ceny złota i srebra - nie utrzymał się.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czy możemy obecnie mówić o istnieniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce?
Jako obywatel Polski ciężko na początku zająć jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Pewien patriotyzm, egoizm i poczucie obowiązku pozwala myśleć, że Polacy tworzą pełnowartościowe społeczeństwo obywatelskie. Jednak fakty mówią same za siebie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
MOTYWOWANIE PRACOWNIKA


W swojej pracy chciałabym skupić się przede wszystkim na pojęciu motywacji, motywowania pracownika na przykładzie wykonywanego przeze mnie zawodu funkcjonariusza policji. Pierwszą część pracy poświęcę rozważaniom teoretycznym, wyjaśnieniem podstawowych pojęć związanych z tematem głównym, a następnie będę starała się przybliżyć sposób motywowania funkcjonariuszy Policji poprzez np.