Ekonomia

Pomerania -50 pytań

1. Czym zajmuje się rząd? Jakie są gospodarcze funkcje rządu?
Rząd zajmuję się polityką oraz gospodarką państwa.
Funkcja alokacyjna polega na tym, że rząd ingeruje w zakres celów rozwoju gosp.
Funkcja redystrybucyjna- polega na zmianie podziału proporcji dochodów.
Funkcja stabilizacyjna.

Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

II rok studiów stacjonarnych ekonomii

Mikroekonomia

Bartłomiej Derski

RAPORT

POLSKI RYNEK PRZESYŁEK POCZTOWYCH
W ZASTRZEŻONYM OBSZARZE DO 50 GRAM

Praca
napisana pod kierunkiem
Dr Magdaleny Rękas


Wrocław 2007

Spis treści

WSTĘP 2
Definicja 2
Wprowadzenie 2
CHARAKTERYSTYKA RYNKU 3
Ogólna charakterystyka rynku europejskiego 3
Ogólna charakterystyka rynku polskiego 3
Forma konkurencji na rynku 3
Realizacja modelu monopolu pełnego 4
Perspektywy przełamania monopolu 5
KONKURENCJA CENOWA 6
Możliwości konkurowania ceną 6
KONKURENCJA POZACENOWA 6
Reklama Poczty Polskiej 6
Reklama operatorów prywatnych 6
Nazwa 6
Jakość i szybkość doręczania przesyłek 7
Usługi dodatkowe 7
Programy lojalnościowe 8
Konkurencja przez lokalizację ? Poczta Polska 8
Konkurencja przez lokalizację ? operatorzy niezależni 8
PODSUMOWANIE 9
Wnioski 9
Zakończenie 9
Źródła: 9

WSTĘP
Definicja
W ujęciu technologicznym usługą pocztową jest szereg kolejnych faz, czynności i operacji związanych z gromadzeniem, segregacją, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek od nadawcy do odbiorcy przesyłki pocztowej .

Polska gospodarka jest w pełni gospodarką rynkowa

Polska gospodarka jest w pełni gospodarką rynkową. Zmiany w gospodarce rynkowej po 1989r. polegały na:
- objęciu reformą centralną urzędów państwowych, administracyjnych, gospodarczych oraz przedsiębiorstw
-rozpoczęła się prywatyzacja gospodarki
-zostały przeprowadzone reformy systemu finansowego, wraz z reformą podatkową i ubezpieczeń społecznych
-zostały umożliwione napływy obcego kapitału.

Polska do Uni Europejskiej (daty)

1989 - Polska i Wspólnota Europejska podpisały umowe w sprawie handlu i współpracy gospodarczej
1991 - Polski Rząd powołał w styczniu Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, w listopadzie Polska została przyjęta do Rady Europy, zaś w grudniu podpisano Układ Europejski o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi.

Polityka przekształceń strukturalnych i prywatyzacji

Droga Polski do gospodarki wolnorynkowej jest długa i wyboista. Wiele czynników ma wpływ na kondycję ekonomiczną państwa, jest to swoisty układ naczyń połączonych, gdzie niewielkie zmiany mogą zachwiać całym systemem, jak również diagnoza czynników bywa bardzo utrudniona, szczególnie na długofalowość pewnych zjawisk.