Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Marketing jest nauką przewrotną polegającą na badaniu procesu i motywacji, które skłaniają istotę ludzką do robienia czegoś, czego żadne inne stworzenie we wszechświecie nie robi: do kupowania, ostatecznego celu całej działalności gospodarczej. W latach siedemdziesiątych Christian Derbaix jako pierwszy wysnuł hipotezę, że stara teoria, opierająca się na psychologicznym schemacie poznania produktu, przekonania się, a wreszcie podjęcia decyzji, nie odpowiada faktom rzeczywistym, lecz że to czynnik emocjonalny jest decydujący przy zakupie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Marketing proces społeczny dzięki któremu jednostki lub grupy otrzymują to czego potrzebują i chcą,poprzez
kreowanie oferowanie i swobodną wymianę produktów i usług.
Marketing-sztuka kształtowania i zaspokajania klienteli z zyskiem.
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ
1.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
x
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Marketing to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie. Marketing mix tworzą 4 elementy: 1) Produkt – dobro, usługa lub pomysł mający zaspokoić potrzeby konsumenta. 2) cena – wartość na którą jest wymieniany dany produkt. 3) promocja – środek wymiany informacji między nabywcą a sprzedawcą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
wykład na Uniwersytecie Szczecińskim WNEiZ I rok FiB zaoczne